Sąd Najwyższy w USA blokuje obowiązek szczepień!

Odprawa dotycząca koronawirusa: Sąd Najwyższy blokuje mandat dotyczący szczepień.

W głosowaniu 6 do 3 sąd zablokował mandat administracji dla dużych pracodawców.

Zablokowany mandat pracodawcy.

Sąd Najwyższy zablokował dziś administracji Bidena egzekwowanie jej mandatu w zakresie szczepień lub testów dla dużych pracodawców. Posunięcie to było ogromnym ciosem w podstawową część planu prezydenta, aby opanować wirusa.

Mandat pracodawcy wymagałby szczepienia pracowników lub noszenia masek i poddawania się cotygodniowym testom. Były wyjątki dla niektórych, w tym pracowników z zastrzeżeniami religijnymi i tych, którzy pracują w domu lub wyłącznie na zewnątrz.

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Departamentu Pracy (OSHA) wydała mandat w listopadzie. Administracja oszacowała, że spowodowałoby to zaszczepienie 22 milionów ludzi i zapobiegłoby 250 000 hospitalizacji

Część mandatu miała wejść w życie w poniedziałek. Ale w głosowaniu 6-3, przy niezgodzie liberalnych sędziów, sąd zablokował administracji egzekwowanie zasad – relacjonuje mój kolega Adam Liptak.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podtrzymywał stanowe mandaty dotyczące szczepień, ale ta sprawa była inna, ponieważ przede wszystkim przedstawił pytanie, czy Kongres upoważnił OSHA do ustanowienia wymagań.

„Pozwolenie OSHA na regulowanie zagrożeń życia codziennego – po prostu dlatego, że większość Amerykanów ma pracę i naraża się na to samo ryzyko podczas pracy – znacznie rozszerzyłoby organ regulacyjny OSHA bez wyraźnej zgody Kongresu” – głosi opinia większości.

Większość dodała, że bardziej ukierunkowane regulacje mogą być dopuszczalne, sugerując, że OSHA może „regulować ryzyko związane z pracą w szczególnie zatłoczonych lub ciasnych środowiskach”.

Trzej różni sędziowie zgodzili się, że kluczową kwestią w tej sprawie są kompetencje instytucjonalne w zakresie radzenia sobie z kryzysem w opiece zdrowotnej.

„Kto decyduje, ile ochrony i jakiego rodzaju potrzebują amerykańscy pracownicy od Covid-19?” zapytali. „Agencja z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, działająca jako Kongres i upoważniony przez prezydenta? Albo sąd, który nie ma żadnej wiedzy na temat ochrony miejsc pracy i jest odizolowany od odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powoduje?”

Mądrzejszym rozwiązaniem byłoby oddanie się OSHA, napisali. „Dzisiaj nie jesteśmy mądrzy”.

Jednak sąd zezwolił na wykonanie bardziej skromnego mandatu, który wymaga szczepień dla pracowników służby zdrowia w placówkach otrzymujących pieniądze federalne. Dotknęłoby to ponad 17 milionów pracowników, powiedziała administracja. Głosów w sprawie opieki zdrowotnej było 5 do 4, a sędzia główny John G. Roberts Jr. i sędzia Brett M. Kavanaugh dołączyli do liberalnych sędziów, tworząc większość.

Odprawa dotycząca koronawirusa: Sąd Najwyższy blokuje mandat dotyczący szczepień.

W głosowaniu 6 do 3 sąd zablokował mandat administracji dla dużych pracodawców.

Zablokowany mandat pracodawcy.

Sąd Najwyższy zablokował dziś administracji Bidena egzekwowanie jej mandatu w zakresie szczepień lub testów dla dużych pracodawców. Posunięcie to było ogromnym ciosem w podstawową część planu prezydenta, aby opanować wirusa.

Mandat pracodawcy wymagałby szczepienia pracowników lub noszenia masek i poddawania się cotygodniowym testom. Były wyjątki dla niektórych, w tym pracowników z zastrzeżeniami religijnymi i tych, którzy pracują w domu lub wyłącznie na zewnątrz.

Administracja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy Departamentu Pracy (OSHA) wydała mandat w listopadzie. Administracja oszacowała, że spowodowałoby to zaszczepienie 22 milionów ludzi i zapobiegłoby 250 000 hospitalizacji

Część mandatu miała wejść w życie w poniedziałek. Ale w głosowaniu 6-3, przy niezgodzie liberalnych sędziów, sąd zablokował administracji egzekwowanie zasad – relacjonuje mój kolega Adam Liptak.

Sąd Najwyższy wielokrotnie podtrzymywał stanowe mandaty dotyczące szczepień, ale ta sprawa była inna, ponieważ przede wszystkim przedstawił pytanie, czy Kongres upoważnił OSHA do ustanowienia wymagań.

„Pozwolenie OSHA na regulowanie zagrożeń życia codziennego – po prostu dlatego, że większość Amerykanów ma pracę i naraża się na to samo ryzyko podczas pracy – znacznie rozszerzyłoby organ regulacyjny OSHA bez wyraźnej zgody Kongresu” – głosi opinia większości.

Większość dodała, że bardziej ukierunkowane regulacje mogą być dopuszczalne, sugerując, że OSHA może „regulować ryzyko związane z pracą w szczególnie zatłoczonych lub ciasnych środowiskach”.

Trzej różni sędziowie zgodzili się, że kluczową kwestią w tej sprawie są kompetencje instytucjonalne w zakresie radzenia sobie z kryzysem w opiece zdrowotnej.

„Kto decyduje, ile ochrony i jakiego rodzaju potrzebują amerykańscy pracownicy od Covid-19?” zapytali. „Agencja z doświadczeniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, działająca jako Kongres i upoważniony przez prezydenta? Albo sąd, który nie ma żadnej wiedzy na temat ochrony miejsc pracy i jest odizolowany od odpowiedzialności za wszelkie szkody, jakie powoduje?”

Mądrzejszym rozwiązaniem byłoby oddanie się OSHA, napisali. „Dzisiaj nie jesteśmy mądrzy”.

Jednak sąd zezwolił na wykonanie bardziej skromnego mandatu, który wymaga szczepień dla pracowników służby zdrowia w placówkach otrzymujących pieniądze federalne. Dotknęłoby to ponad 17 milionów pracowników, powiedziała administracja. Głosów w sprawie opieki zdrowotnej było 5 do 4, a sędzia główny John G. Roberts Jr. i sędzia Brett M. Kavanaugh dołączyli do liberalnych sędziów, tworząc większość.

Rzeczpospolita:

Sąd Najwyższy USA: Obowiązek szczepień w dużych firmach niekonstytucyjny.

https://www.rp.pl/ochrona-zdrowia/art19286551-sad-najwyzszy-usa-obowiazek-szczepien-w-duzych-firmach-niekonstytucyjny

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych zablokował federalne decyzje administracji Joe Bidena, dotyczące m.in. obowiązkowych szczepień pracowników firm zatrudniających powyżej 100 osób.

Sąd orzekł stosunkiem głosów 6:3, że wymóg obowiązkowych szczepień oraz stosowania obowiązkowych testów dla pracowników firm zatrudniających powyżej 100 osób, jest niezgodny z konstytucją.

Sąd uznał jednak, że wymóg obowiązkowych szczepień może być stosowane wobec wszystkich pracowników służby zdrowia w instytucjach otrzymujących fundusze Medicare i Medicaid, chyba że pracownik jest zwolniony ze szczepienia z powodów zdrowotnych lub religijnych.

Zasady wydane przez Administrację Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), która działa pod egidą Departamentu Pracy, zaczęły obowiązywać 3 dni temu.

Wymagały one, aby pracownicy w firmach zatrudniających 100 lub więcej osób musieli zaszczepić się lub co tydzień poddawać się testowi na koronawirusa i przedstawić jego negatywny wynik, aby wejść do miejsca pracy. Nieszczepieni pracownicy mieli obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach podczas pracy.

„Chociaż Kongres bezspornie dał OSHA uprawnienia do wyznaczania standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy , nie przyznał tej agencji uprawnień do szerszego regulowania zdrowia publicznego”- napisał sąd w uzasadnieniu. „Wymaganie szczepienia od 84 milionów Amerykanów tylko dlatego, że pracują dla pracodawców zatrudniających ponad 100 pracowników, z pewnością należy do tej drugiej kategorii”.

Zdaniem sądu OSHA, narzucając swoje zasady, „podważa kompetencje agencji federalnych i ich urzędników, którzy w ramach swoich uprawnień podejmują właściwe decyzje dla ochrony amerykańskich pracowników”.

Po ogłoszeniu decyzji Sądu Najwyższego prezydent Joe Biden w oświadczeniu stwierdził, że SN zdecydował się zablokować wymagania dotyczące ratowania życia pracowników dużych firm.

„Sąd orzekł, że moja administracja nie może wykorzystać uprawnień przyznanych jej przez Kongres, ale to nie powstrzymuje mnie przed wezwaniem pracodawców, aby postępowali właściwie w celu ochrony zdrowia Amerykanów” – napisał Biden.

Prezydent USA wezwał władze stanów i właścicieli przedsiębiorstw do zintensyfikowania i wprowadzenia wymogów dotyczących szczepień.


WAŻNE WIDEO PONIŻEJ !