Mocny wywiad z Ehden Biber, który obnaża zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

❌ 16.02.2022r JA CHYBA ŚNIĘ! Do XI.2021. Polska przekazała BEZPŁATNIE innym krajom szczepionki, płacąc (za dawki i ich transport) niemal 1 MILIARD ZŁ z budżetu państwa.

➡️ Piszę do NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI. Czy aby nie doszło do naruszenia gospodarności wydawanych środków przez rząd? Kto na tym zyskuje? 🆘🇵🇱

16.02.2022t Czy WHO przejmie kontrolę nad polityką zdrowotną Polski?

17.02.2022r

Szokujące zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

157
00:20:500
Nabywca niniejszym zgadza się zwolnić z
odpowiedzialności, bronić i chronić Pfizer, BioNTech,
każdego z ich wykonawców, podwykonawców,
licencjodawców, licencjobiorców,
158
00:21:01
sublicencjobiorców, dystrybutorów, producentów kontraktowych, dostawców usług, osoby prowadzące
badania kliniczne, osoby trzecie, którym Pfizer lub
BioNTech
159
00:21:11
lub którykolwiek z ich przedstawicieli może być
bezpośrednio lub pośrednio zobowiązany do wypłaty
odszkodowania w związku z prowadzonymi
badaniami, rozwojem, produkcją,
160
00:21:18
dystrybucją, komercjalizacją lub wykorzystaniem
szczepionki, a także każdego z członków zarządu,
dyrektorów, pracodawców oraz innych
pełnomocników i przedstawicieli,
161
00:21:27
oraz odpowiednio poprzedników, następców i
cesjonariuszy każdego z powyższych ( nazywanych
Zwolnionymi z Odpowiedzialności

A powerful interview with Ehden Biber, which exposes the record of the agreement of the government of Albania with Pfizer!