jack.jack@gazeta.pl

Odtruwanie, recepta Dr. Katarzyna Ratkowska

16.11.2022r – Dodano 29.11.2022r Konferencji Wolni Ludzie Chełm.

Część pierwsza.
Przepraszamy za niską jakość dźwięku, szczególnie na początku filmu.

„Historyczne przemówienie” Specjalne przemówienie Putina. Może ogłosić aneksję!! 

Tłumaczenie na język polski

Mag.K:
Drodzy obywatele Rosji, obywatele donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej, mieszkańcy Zaporoża i obwodu Chersońskiego,deputowani Dumy Państwowej, senatorowie Federacji Rosyjskiej!
Jak wiecie w Donieckiej i Ługańskiej Republice Ludowej, Zaporożu i obwodzie Chersońskim odbyły się referenda. Ich wyniki są podsumowane, wyniki są znane. Ludzie dokonali wyboru, jednoznacznego wyboru. Dziś podpisujemy traktaty o przyjęciu do Rosji Donieckiej Republiki Ludowej, Ługańskiej Republiki Ludowej, obwodu zaporoskiego i obwodu Chersońskiego.

Jestem przekonany, że Zgromadzenie Federalne poprze konstytucyjne ustawy o przyjęciu i utworzeniu w Rosji czterech nowych regionów, czterech nowych podmiotów Federacji Rosyjskiej, ponieważ taka jest wola milionów ludzi. (Oklaski.) I to jest oczywiście ich prawo, ich niezbywalne prawo, które jest zapisane w pierwszym artykule Karty Narodów Zjednoczonych, który wyraźnie mówi o zasadzie równości i samostanowienia narodów. Powtarzam: jest to niezbywalne prawo ludzi, opiera się na jedności historycznej, w imię której zwyciężyły pokolenia naszych przodków, ci, którzy od początków starożytnej Rosji na przestrzeni wieków tworzyli i bronili Rosji. Tutaj, w Noworosji, walczyli Rumiancew, Suworow i Uszakow, założyli nowe miasta Katarzyna II i Potiomkin.

Tutaj nasi dziadkowie i pradziadkowie walczyli podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Zawsze będziemy pamiętać bohaterów „Rosyjskiej wiosny”, tych, którzy nie pogodzili się w 2014 roku z neonazistowskim zamachem stanu na Ukrainie, wszystkich, którzy zginęli za prawo do mówienia w języku ojczystym, zachowania swojej kultury, tradycji, wiary, prawa do życia. Są to żołnierze Donbasu, męczennicy „Odeskiej masakry”, ofiary nieludzkich zamachów terrorystycznych zorganizowanych przez reżim kijowski. Są to ochotnicy i milicje, są to cywile, dzieci, kobiety, starcy, Rosjanie, Ukraińcy, ludzie różnych narodowości.

To prawdziwy przywódca Ludowy Doniecka Aleksander Zacharczenko, to dowódcy bojowi Arsen Pawłow i Vladimir Zhoga, Olga Kachura i Aleksiej Mozgowoj, to prokurator Republiki Ługańskiej Siergiej Gorenko. To spadochroniarz Nurmagomed
Hajimagomedov oraz wszyscy nasi żołnierze i oficerowie, którzy polegli śmiercią odważnych podczas specjalnej operacji wojskowej. Są bohaterami. (Oklaski.) Bohaterowie Wielkiej Rosji. I proszę o uczczenie ich pamięci minutą ciszy. (Minuta ciszy.) Dziękuje. Za wyborem milionów mieszkańców w donieckich i Ługańskich republikach ludowych, w regionach Zaporoża i Chersonia stał nasz wspólny los i tysiącletnia historia. Ludzie przekazywali to duchowe połączenie swoim dzieciom i wnukom.

Mimo wszystkich prób, po latach czują miłość do Rosji. I nikt nie może w nas zniszczyć tego uczucia. Dlatego zarówno starsze pokolenia, jak i młodzież, ci, którzy urodzili się po tragedii rozpadu Związku Radzieckiego, głosowali za naszą jednością, za naszą wspólną przyszłością. W 1991 roku w Puszczy Białowieskiej,nie pytając o wolę zwykłych obywateli przedstawiciele ówczesnych elit partyjnych podjęli decyzję o rozpadzie ZSRR, a ludzie z dnia na dzień zostali oderwani od ojczyzny. To żywcem rozerwało, rozczłonkowało naszą wspólnotę narodową, okazało się narodową katastrofą.

 Tak jak kiedyś po rewolucji granice republik związkowych zostały pocięte, Tak ostatni przywódcy Związku Radzieckiego, wbrew bezpośredniej woli większości ludzi w referendum w 1991 r., zniszczyli nasz wielki kraj, stawiając narody po prostu przed faktem. Przyznaję, że nawet do końca nie rozumieli, co robią i jakie
konsekwencje nieuchronnie to przyniesie. Ale to już nie jest ważne. Nie ma Związku Radzieckiego, przeszłości nie można odzyskać. Ale nie ma nic silniejszego niż determinacja milionów ludzi, którzy w swojej kulturze, wierze, tradycjach, języku uważają się za część Rosji, której
przodkowie od wieków żyli w jednym państwie. Nie ma nic silniejszego niż determinacja tych ludzi do powrotu do ich prawdziwej, historycznej ojczyzny.

Przez długie osiem lat ludzie w Donbasie byli poddawani ludobójstwu, ostrzałom i blokadzie, a w Chersoniu i Zaporożu próbowali przestępczo siać nienawiść do Rosji, do wszystkiego, co Rosyjskie. Teraz, już w trakcie referendów, reżim kijowski groził masakrą, śmiercią nauczycielom, kobietom pracującym w komisjach wyborczych, zastraszał represjami miliony ludzi, którzy przyszli wyrazić swoją wolę. Ale Niezłomni mieszkańcy Donbasu, Zaporoża i Chersonia wyrazili swoją wolę Chcę, aby władze Kijowa i ich prawdziwi właściciele na Zachodzie usłyszeli mnie, aby wszyscy o tym pamiętali: ludzie mieszkający w Ługańsku i Doniecku, Chersoniu i Zaporożu stają się naszymi obywatelami nazawsze. (Oklaski.)

Wzywamy reżim kijowski do natychmiastowego wstrzymania ognia, wszystkich działań wojennych, wojny, którą rozpętał w 2014 roku i powrotu do stołu negocjacyjnego. Jesteśmy na to gotowi, mówiono o tym więcej niż raz. Ale wybór ludzi w Doniecku, Ługańsku, Zaporożu Chersoniu nie będzie nigdy dyskutowany, jest dokonany, Rosja ich nie zdradzi. (Oklaski.)

A dzisiejsze władze Kijowskie powinny traktować tę wolną wolę ludzi z szacunkiem i w żaden inny sposób. Tylko taka może być droga do pokoju. Będziemy chronić naszą ziemię wszelkimi siłami
środkami, jakie mamy, i zrobimy wszystko, aby zapewnić bezpieczne życie naszym ludziom. To jest wielka misja wyzwoleńcza naszego narodu.

Przed nami odbudowa zniszczonych miast i miasteczek,mieszkań, Szkół, Szpitali, Teatrów i muzeów.Musimy odbudować i rozwijać przedsiębiorstwa
Przemysłowe, Fabryki, infrastrukturę, systemy socjalne, emerytalne, zdrowotne i edukacyjne. Oczywiście będziemy pracować nad poprawą poziomu bezpieczeństwa. Razem sprawimy, że obywatele w nowych regionach poczują wsparcie całego narodu Rosji, całego kraju, wszystkich republik, wszystkich regionów naszej ogromnej ojczyzny. (Oklaski.)

Drodzy przyjaciele, koledzy!

Dziś chcę zwrócić się do żołnierzy i oficerów, którzy uczestniczą w specjalnej operacji wojskowej, do żołnierzy Donbasu i Noworosji, do tych, którzy po dekrecie o częściowej mobilizacji wstępują w szeregi Sił Zbrojnych, wypełniając swój patriotyczny obowiązek, którzy z wezwania serca przychodzą do wojskowych komend wojskowych. Chcę zwrócić się do ich rodziców, żon, dzieci, powiedzieć o tym, o co walczy nasz naród, jaki wróg nam się przeciwstawia, kto rzuca świat w nowe wojny i kryzysy, czerpiąc z tej tragedii swoje krwawe korzyści. Nasi rodacy, nasi bracia i siostry na Ukrainie – część naszego jednego narodu – na własne oczy zobaczyli, co kręgi rządzące tzw. Zachodem przygotowują dla całej ludzkości.

Tutaj po prostu zrzucili maski,
pokazali swoje prawdziwe oblicze Po rozpadzie Związku Radzieckiego Zachód zdecydował, że świat, wszyscy na zawsze będziemy musieli znosić jego dyktat. W 1991 roku Zachód liczył, że Rosja nie wyzdrowieje z takich wstrząsów i rozpadnie się sama. Tak, prawie tak się stało –pamiętamy lata 90., straszne lata 90., głodne, zimne i beznadziejne. Ale Rosja oparła się, odrodziła, wzmocniła, ponownie zajęła swoje godne miejsce na świecie. Jednocześnie Zachód cały czas szukał i nadal szuka nowej szansy, by nas uderzyć, osłabić i zniszczyć Rosję, o czym
zawsze marzyli, zmiażdżyć nasze państwo, skłócić między sobą narody, skazać je na ubóstwo i wyginięcie.

Po prostu przeraża ich, że na świecie jest tak wielki, ogromny kraj z jego terytorium, bogactwem naturalnym, zasobami, z ludźmi, którzy nie wiedzą, jak i nigdy nie będą żyć
według życzeń zachodu Zachód jest gotów przejść przez wszystko, aby zachować ten neokolonialny system, który pozwala mu pasożytować, w rzeczywistości plądrować świat kosztem władzy dolara i dyktatu technologicznego, zbierać prawdziwą daninę od ludzkości, wydobywać główne źródło
niezrealizowanego dobrobytu, czynsz hegemona. Utrzymanie tego czynszu jest ich kluczowym, autentycznym i absolutnie samolubnym motywem.

Dlatego ich interesom odpowiada wojna . Stąd ich agresja na niepodległe państwa, na tradycyjne wartości i Kultury, próby podważenia nie rasizmem, jest bezapelacyjne przekonanie Zachodu, że jego cywilizacja, kultura neoliberalna – jest niekwestionowanym wzorem dla świata? „Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam”. Nawet to wszystko brzmi dziwnie. Nawet skruche za swoje historyczne zbrodnie, zachodnie elity przerzucają się na wszystkich innych, żądając od obywateli swoich krajów i innych narodów posłuszeństwa za coś, z czym w ogóle nie mają nic wspólnego – na przykład za okres zaborów kolonialnych.

Warto przypomnieć Zachodowi, że rozpoczął swoją politykę kolonialną już w średniowieczu, a następnie światowy handel niewolnikami, ludobójstwo plemion indiańskich w Ameryce, grabież Indii, Afryki, wojny Anglii i Francji z Chinami, w wyniku których został zmuszony do otwarcia portów na handel opium. To, co robili, to traktowanie narodów jako źródła
narkotyków, celowe niszczenie całych grup etnicznych dla Ziemi i zasobów, organizowanie prawdziwych polowań na ludzi, jak na zwierzęta. Jest to sprzeczne z samą naturą człowieka, prawdą, wolnością i Sprawiedliwością. A my jesteśmy dumni, że w XX wieku to nasz kraj przewodził
ruchowi antykolonialnemu, który otworzył u wielu narodów świata możliwości rozwoju, aby zmniejszyć ubóstwo i nierówności, pokonać głód i choroby.

Podkreślam, że jednym z powodów wielowiekowej rusofobii, nieskrywanej złośliwości tych zachodnich elit wobec Rosji, jest właśnie to, że nie daliśmy się okraść w okresie kolonialnych zaborów, zmusiliśmy Europejczyków do handlu dla obopólnych korzyści. Udało się to osiągnąć, tworząc w Rosji silne scentralizowane państwo, które się rozwinęło, umocniło się na wielkich wartościach moralnych prawosławia, islamu,
judaizmu i buddyzmu, na otwartej dla wszystkich rosyjskiej kulturze i rosyjskim słowie. Wiadomo, że wielokrotnie planowano interwencje w Rosji, próbowano wykorzystać zarówno niespokojny czas początku XVII wieku, jak i okres wstrząsów po 1917 roku – nie powiodło się. Do bogactwa Rosji Zachód zdołał się jeszcze przedrzeć pod koniec XX wieku, kiedy państwo zostało zniszczone.

Wtedy nazywano nas przyjaciółmi i partnerami, ale w rzeczywistości traktowano nas jak kolonię – tryliony dolarów zostały wypompowane z kraju według różnych programów. Wszyscy pamiętamy wszystko, niczego nie zapomnieliśmy. A w tych dniach ludzie w Doniecku i Ługańsku, w Chersoniu i Zaporożu opowiedzieli się za przywróceniem naszej historycznej jedności. Dziękuję! (Oklaski.) Kraje zachodnie od wieków powtarzają, że niosą innym narodom zarówno wolność, jak i demokrację. Jest dokładnie odwrotnie: zamiast demokracji – represje i wyzysk; zamiast wolności – zniewolenie i przemoc. Cały jednobiegunowy porządek świata jest w swej istocie antydemokratyczny i niewolny, jest kłamliwy i obłudny na wskroś. Stany Zjednoczone są jedynym krajem na świecie, który dwukrotnie użył broni jądrowej, niszcząc Japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki. Nawiasem mówiąc, stworzyli precedens. Przypomnę również, że Stany Zjednoczone wraz z Brytyjczykami zamieniły Drezno, Hamburg, kolonię i wiele innych niemieckich miast w ruiny bez konieczności militarnej podczas II wojny światowej. I zrobiono to demonstracyjnie, bez żadnej, powtarzam, potrzeby wojskowej. Cel był tylko jeden: podobnie jak w przypadku bombardowań nuklearnych w Japonii – zastraszyć zarówno nasz kraj, jak i cały świat.

Stany Zjednoczone pozostawiły straszny ślad w pamięci ludów Korei i Wietnamu barbarzyńskimi „dywanowymi bombardowaniami”, użyciem napalmu i broni chemicznej. Nadal faktycznie okupują Niemcy, Japonię, Republikę Korei i inne kraje, a jednocześnie cynicznie nazywają ich równymi
sojusznikami.

Posłuchaj!

Ciekawe co to za sojusz? Cały świat wie, że przywódcy tych krajów są monitorowani, pierwszym osobom tych państw instalują urządzenia podsłuchowe nie tylko w biurze, ale także w pomieszczeniach mieszkalnych. To prawdziwy wstyd. Hańba zarówno dla tych nie rasizmem, jest bezapelacyjne przekonanie Zachodu, że jego cywilizacja, kultura neoliberalna – jest niekwestionowanym wzorem dla świata? „Kto nie jest z nami, ten jest przeciwko nam”. Nawet to wszystko brzmi dziwnie. Nawet skruche za swoje historyczne zbrodnie, zachodnie elity przerzucają się na wszystkich innych, żądając od obywateli swoich krajów i innych narodów posłuszeństwa za coś, z czym w ogóle nie mają nic wspólnego – na przykład za okres zaborów kolonialnych.

Warto przypomnieć Zachodowi, że rozpoczął swoją politykę kolonialną już w średniowieczu, a następnie światowy handel niewolnikami, ludobójstwo plemion indiańskich w Ameryce, grabież Indii, Afryki, wojny Anglii i Francji z Chinami, w wyniku których został zmuszony do otwarcia portów na handel opium. To, co robili, to traktowanie narodów jako źródła
narkotyków, celowe niszczenie całych grup etnicznych dla Ziemi i zasobów, organizowanie prawdziwych polowań na ludzi, jak na zwierzęta. Jest to sprzeczne z samą naturą człowieka, prawdą, wolnością i Sprawiedliwością. A my jesteśmy dumni, że w XX wieku to nasz kraj przewodził
ruchowi antykolonialnemu, który otworzył u wielu narodów świata możliwości rozwoju, aby zmniejszyć ubóstwo i nierówności, pokonać głód i choroby.

 Podkreślam, że jednym z powodów wielowiekowej rusofobii, nieskrywanej złośliwości tych zachodnich elit wobec Rosji, jest właśnie to, że nie daliśmy się okraść w okresie kolonialnych zaborów, zmusiliśmy Europejczyków do handlu dla obopólnych korzyści. Udało się to osiągnąć, tworząc w Rosji silne scentralizowane państwo, które się rozwinęło, umocniło się na wielkich wartościach moralnych prawosławia, islamu,
judaizmu i buddyzmu, na otwartej dla wszystkich rosyjskiej kulturze i rosyjskim słowie. Wiadomo, że wielokrotnie planowano interwencje w Rosji, próbowano wykorzystać zarówno niespokojny czas początku XVII wieku, jak i okres wstrząsów po 1917 roku – nie powiodło się.

Do bogactwa Rosji Zachód zdołał się jeszcze przedrzeć pod koniec XX wieku, kiedy państwo zostało zniszczone. Wtedy nazywano nas przyjaciółmi i partnerami, ale w rzeczywistości traktowano nas jak kolonię – tryliony dolarów zostały wypompowane z kraju według różnych programów. Wszyscy
pamiętamy wszystko, niczego nie zapomnieliśmy. A w tych dniach ludzie w Doniecku i Ługańsku, w Chersoniu i Zaporożu opowiedzieli się za przywróceniem naszej historycznej jedności. Dziękuję! (Oklaski.) Kraje zachodnie od wieków powtarzają, że niosą innym narodom zarówno wolność,
jak i demokrację. Jest dokładnie odwrotnie: zamiast demokracji – represje i wyzysk; zamiast wolności – zniewolenie i przemoc. Cały jednobiegunowy porządek świata jest w swej istocie antydemokratyczny i niewolny, jest kłamliwy i obłudny na wskroś.

Stany Zjednoczone są jedynym
krajem na świecie, który dwukrotnie użył broni jądrowej, niszcząc Japońskie miasta Hiroszima i Nagasaki. Nawiasem mówiąc, stworzyli precedens. Przypomnę również, że Stany Zjednoczone wraz z Brytyjczykami zamieniły Drezno, Hamburg, kolonię i wiele innych niemieckich miast w
ruiny bez konieczności militarnej podczas II wojny światowej. I zrobiono to demonstracyjnie, bez żadnej, powtarzam, potrzeby wojskowej. Cel był tylko jeden: podobnie jak w przypadku bombardowań nuklearnych w Japonii – zastraszyć zarówno nasz kraj, jak i cały świat.

Stany Zjednoczone pozostawiły straszny ślad w pamięci ludów Korei i Wietnamu barbarzyńskimi „dywanowymi bombardowaniami”, użyciem napalmu i broni chemicznej.

 Nadal faktycznie okupują Niemcy, Japonię, Republikę Korei i inne kraje, a jednocześnie cynicznie nazywają ich równymi sojusznikami. Posłuchaj!

Ciekawe co to za sojusz?

Cały świat wie, że przywódcy tych krajów są monitorowani, pierwszym osobom tych państw instalują urządzenia podsłuchowe nie tylko w biurze, ale także w pomieszczeniach mieszkalnych. To prawdziwy wstyd. Hańba zarówno dla tych którzy to robią, jak i dla tych, którzy, jak niewolnicy, po cichu i potulnie łykają to chamstwo. Rozkazy i niegrzeczne, obraźliwe okrzyki pod adresem swoich wasali nazywają euroatlantycką Solidarnością, rozwój broni biologicznej, eksperymenty na żywych ludziach, w tym na
Ukrainie-szlachetnymi badaniami medycznymi.

To ich niszczycielska Polityka, wojny, grabieże wywołały dzisiejszy kolosalny wzrost przepływów migracyjnych. Miliony ludzi cierpią trudności, zastraszanie, tysiące giną, próbując dotrzeć do tej samej Europy. Teraz wywożą chleb z Ukrainy. Gdzie idzie pod pretekstem „zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego najbiedniejszym krajom świata”? Gdzie idzie? Wszystko idzie do tych samych krajów europejskich. Tam pięć procent trafiło tylko do najbiedniejszych krajów świata. Znowu kolejna obłuda i bezpośrednie oszustwo. Amerykańska elita w rzeczywistości wykorzystuje tragedię tych ludzi do osłabienia swoich konkurentów, do zniszczenia państw narodowych. Dotyczy to również Europy, dotyczy to tożsamości Francji, Włoch, Hiszpanii, innych krajów o wielowiekowej historii.

Waszyngton domaga się coraz większej liczby sankcji wobec Rosji i większość europejskich polityków się z tym zgadza. Wyraźnie rozumieją, że Stany Zjednoczone, popychając całkowite odrzucenie przez UE rosyjskich nośników energii i innych zasobów, prowadzą praktycznie do deindustrializacji Europy, do tego, aby w pełni uporządkować europejski rynek – wszyscy rozumieją, te elity są europejskie, wszyscy rozumieją, ale wolą służyć cudzym interesom. Nie jest to już lokajstwo, ale bezpośrednia zdrada ich narodów. Ale Bóg z nimi, ich sprawa. Ale Anglosasi nie mają już wielu sankcji (dostępnych), przeszli do sabotażu-niewiarygodne, ale prawdziwe-organizując eksplozje na międzynarodowych rurach gazowych Nord Stream, które biegną wzdłuż dna Morza Bałtyckiego, faktycznie przystąpili do niszczenia ogólnoeuropejskiej infrastruktury energetycznej.

Dla wszystkich jest oczywiste, komu to przynosi korzyści. Kto skorzystał, oczywiście to zrobił. Dyktat USA opiera się na brutalnej sile, na sile pięści. Jest pięknie owinięty kłamstwami, zdarza się że bez żadnego opakowania, ale istota jest taka sama – prawo pięści. Stąd rozmieszczenie i utrzymanie setek baz wojskowych we wszystkich zakątkach świata, ekspansja NATO, próby zebrania wszystkich nowych sojuszy wojskowych, takich jak AUKUS i tym podobne. Trwają aktywne prace nad stworzeniem sojuszu wojskowo-politycznego Waszyngton-Seul-Tokio.
Wszystkie te państwa, które posiadają lub dążą do posiadania prawdziwej suwerenności strategicznej i są w stanie rzucić wyzwanie zachodniej hegemonii, są automatycznie zaliczane do kategorii wrogów.

To właśnie na tych zasadach budowane są doktryny wojskowe USA i NATO, wymagające całkowitej dominacji. Zachodnie elity przedstawiają swoje neokolonialne plany równie obłudnie, nawet z wezwaniem do pokoju, mówią o pewnym powstrzymywaniu, a takie chytre słowo wędruje z jednej strategii do drugiej, ale w rzeczywistości oznacza tylko jedno – podważanie wszelkich
suwerennych centrów rozwoju.

Słyszeliśmy już o powstrzymywaniu Rosji, Chin, Iranu. Przypuszczam, że w kolejce są inne kraje Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu, a także obecni partnerzy i sojusznicy USA. Wiemy: jak to się im nie podoba, oni i przeciwko sojusznikom nakładają sankcje-to przeciwko jednemu bankowi, to przeciwko drugiemu; to przeciwko jednej firmie, to przeciwko drugiej.

To jest ta sama praktyka i będzie się rozszerzać. Mają na celowniku wszystkich, w tym naszych najbliższych sąsiadów – kraje WNP. Jednocześnie Zachód wyraźnie i od dawna wydaje pobożne życzenia. Tak więc, rozpoczynając sankcyjny Blitzkrieg przeciwko Rosji, wierzyli, że mogą po raz kolejny zbudować cały świat na swoim rozkazie. Ale, jak się okazało, taka różowa perspektywa nie podnieca wszystkich -z wyjątkiem kompletnych masochistów Politycznych i fanów innych niekonwencjonalnych form Stosunków Międzynarodowych. Większość państw odmawia „wzięcia pod wizjer”, ale wybiera rozsądną ścieżkę współpracy z Rosją. Zachód wyraźnie się od nich nie spodziewał takiej buntowniczości.

Po prostu przyzwyczaili się do działania zgodnie z szablonem, brania wszystkiego za pomocą siły, szantażu, przekupstwa, zastraszania i przekonani byli, że te metody będą działać na zawsze, jakby skostniały i zamarzły w przeszłości. Taka pewność siebie jest bezpośrednim wytworem nie tylko przysłowiowej koncepcji własnej wyłączności – choć oczywiście jest to zaskakująco proste – ale także prawdziwego „głodu informacji” na Zachodzie. Prawdę utopiono w oceanie mitów, iluzji i fejków, wykorzystując niezwykle agresywną propagandę, kłamiąc jak Goebbels. Im bardziej niewiarygodne
kłamstwo, tym szybciej w nie uwierzą – tak postępują zgodnie z tą zasadą. Ale ludzi nie można nakarmić wydrukowanymi dolarami i euro. 

Nie da się nakarmić tymi kawałkami papieru, a wirtualną, napompowaną kapitalizacją zachodnich sieci społecznościowych nie da się ogrzać mieszkania
To wszystko jest ważne. Ale równie ważne jest to, co właśnie zostało powiedziane: nie nakarmisz nikogo papierkami-potrzebujesz żywności, a tymi napompowanymi kapitalizacjami też nikogo nie ogrzejesz – potrzebne są nośniki energii. Dlatego politycy w tej samej Europie muszą przekonywać swoich współobywateli, aby mniej jedli, rzadziej się myli, a w domu ubierali się cieplej. A ci, którzy zaczynają zadawać uczciwe pytania: „właściwie, dlaczego tak jest?”- natychmiast ogłaszają wrogami, ekstremistami i radykałami. Kłamcy pokazują na Rosję, mówią: Oto mówią, oni są źródłem wszystkich twoich kłopotów.

 Znowu kłamią.

Co chcę podkreślić: istnieją wszelkie powody, by sądzić, że elity Zachodnie nie zamierzają szukać konstruktywnych wyjść ze światowego kryzysu żywnościowego, energetycznego, który powstał z ich winy, właśnie z ich
winy, w wyniku ich wieloletniej polityki na długo przed naszą specjalną operacją wojskową na Ukrainie, w Donbasie. Nie zamierzają rozwiązywać problemów niesprawiedliwości, nierówności. Istnieje obawa, że są gotowi użyć innych, znanych im przepisów. I tutaj warto przypomnieć, że
ze sprzeczności początku XX wieku Zachód wyszedł przez I wojnę światową.

Ludzie po II wojnie światowej pozwolili Stanom Zjednoczonym ostatecznie przezwyciężyć skutki Wielkiego Kryzysu i stać się największą gospodarką świata, narzucić planecie władzę dolara jako globalnej waluty
rezerwowej.

A narastający kryzys lat 80. – w latach 80. ubiegłego wieku kryzys również się nasilił-Zachód w dużej mierze przezwyciężył go przez zawłaszczenie dziedzictwa i zasobów rozpadającego się Związku Radzieckiego. To fakt. Teraz, aby wydostać się z kolejnej plątaniny sprzeczności, muszą za wszelką cenę złamać Rosję, inne państwa, które wybierają suwerenną ścieżkę rozwoju, aby dalej plądrować bogactwa innych ludzi i tym samym zamykać, zatykać swoje dziury. Jeśli tak się nie stanie, nie wykluczam, że spróbują doprowadzić system do upadku, na który wszystko można zrzucić, lub, nie daj Boże, zdecydują się użyć znanej formuły „wojna wszystko wymaże”. Rosja rozumie swoją odpowiedzialność wobec globalnej społeczności i zrobi wszystko, aby otrzeźwić takie gorące głowy.

 Oczywiście obecny model neokolonialny jest
ostatecznie skazany na zagładę. Ale powtarzam, że jej prawdziwi właściciele będą się go trzymać do końca. Po prostu nie mają nic do zaoferowania światu poza utrzymaniem tego samego systemu rabunków i haraczy. Zasadniczo plują na naturalne prawo miliardów ludzi, większości
ludzkości, do wolności i Sprawiedliwości, do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości. Teraz całkowicie przeszli do radykalnego zaprzeczenia normom moralnym, religii, rodzinie. Odpowiedzmy sobie na bardzo proste pytania.

 Chcę wrócić do tego, co powiedziałem, chcę zwrócić się do wszystkich obywateli kraju – nie tylko do tych kolegów, którzy są na sali – do wszystkich obywateli Rosji:

czy chcemy, abyśmy, tutaj, w naszym kraju, w Rosji, zamiast mamy i taty, byli „rodzicem numer jeden”, „numer dwa”, ” numer trzy „(już tam oszaleli!)?

 Czy chcemy, aby w naszych szkołach od podstawówki dzieciom narzucano perwersje, które prowadzą do degradacji i wyginięcia? Że oprócz kobiet i mężczyzn podobno istnieją jeszcze pewne płcie i proponują operację zmiany płci?

Czy tego wszystkiego chcemy dla naszego kraju i naszych dzieci?

 Dla nas wszystko to jest nie do przyjęcia, mamy inną, własną przyszłość. Powtarzam, dyktatura zachodnich Elit jest skierowana przeciwko wszystkim społeczeństwom, w tym narodom samych krajów zachodnich.

 To wyzwanie dla wszystkich. Takie całkowite zaprzeczenie człowieka, obalenie wiary i
tradycyjnych wartości, tłumienie wolności nabiera cech „religii na odwrót” – jawnego satanizmu. W Kazaniu na górze Jezus Chrystus, potępiając fałszywych proroków, mówi:”poznacie ich po owocach”. A te trujące owoce są już widoczne dla ludzi-nie tylko w naszym kraju, we wszystkich krajach, w tym dla wielu ludzi i na samym zachodzie. Świat wszedł w okres rewolucyjnych przemian, mają one charakter fundamentalny.

Powstają nowe centra rozwoju, stanowią większość-większość! – społeczności światowej i są gotowi nie tylko wyrazić swoje interesy, ale także je chronić, a w wielobiegunowości widzą okazję do wzmocnienia swojej suwerenności, a tym samym do uzyskania prawdziwej wolności, perspektywy historycznej, prawa do niezależnego, twórczego, oryginalnego rozwoju, harmonijnego procesu. Na całym świecie, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych, jak powiedziałem, mamy wielu podobnie myślących ludzi i czujemy, że widzimy ich wsparcie.

W wielu różnych krajach i społeczeństwach rozwija się już wyzwoleńczy, antykolonialny ruch przeciwko jednobiegunowej hegemonii. Jego podmiotowość tylko wzrośnie.

To właśnie ta siła określi przyszłą rzeczywistość geopolityczną.

 Drodzy przyjaciele! Dziś walczymy o sprawiedliwą i wolną drogę, przede wszystkim dla nas samych, dla Rosji, aby dyktat, despotyzm na zawsze pozostały w przeszłości. Jesteśmy przekonani że kraje i narody rozumieją, że polityka zbudowana na wyłączności kogokolwiek, na tłumieniu innych kultur i narodów jest z natury przestępcza, że musimy odwrócić tę haniebną stronę.

Zapoczątkowane zniszczenie zachodniej hegemonii jest nieodwracalne. I powtórzę jeszcze raz: tak jak wcześniej już nie będzie. Pole bitwy, na które wezwał nas los i historia, jest polem bitwy o nasz naród, o wielką historyczną Rosję. (Oklaski.)

Za wielką historyczną Rosję, za przyszłe pokolenia, za nasze dzieci, wnuki i prawnuki.

Musimy chronić ich przed zniewoleniem, przed potwornymi eksperymentami, które mają na celu okaleczenie ich świadomości i duszy.

Dziś walczymy, aby nikomu nigdy nie przyszło do głowy, że Rosję, nasz naród, nasz język, naszą kulturę można wziąć i wymazać z historii. Dzisiaj potrzebujemy konsolidacji całego społeczeństwa, a podstawą takiej spójności może być tylko suwerenność, wolność, stworzenie, sprawiedliwość.

Nasze wartości to filantropia, miłosierdzie i współczucie. I chcę zakończyć moje przemówienie słowami prawdziwego patrioty Iwana Aleksandrowicza Iljina: „jeśli uważam Rosję za moją Ojczyznę, oznacza to, że kocham po rosyjsku, kontempluję i myślę, śpiewam i mówię po rosyjsku; że wierzę w duchowe siły narodu rosyjskiego.

Jego duch jest Moim Duchem; jego los jest moim przeznaczeniem; jego cierpienie jest moim żalem; jego rozkwit jest moją radością” Po tych słowach następuje wielki duchowy wybór, którym przez ponad tysiąc lat rosyjskiej państwowości podążało wiele pokoleń naszych przodków.

Dziś tego wyboru dokonali obywatele Donieckiej i Ługańskiej republik ludowych, mieszkańcy Zaporoża i Chersonia. 

Dokonali wyboru, aby być ze swoim ludem, być z Ojczyzną, żyć jej przeznaczeniem, wygrywać z nią.

Z nami – prawda, z nami-Rosja!

Koniec

Forwarded from Mag.K

Władimir Putin przerwał konferencję prasową sekretarza generalnego NATO Stoltenberga

30.09.2022r Tego jeszcze nie było!!!
Transmisję konferencji prasowej sekretarza generalnego NATO Stoltenberga na YouTube dla kanału Deustche Welle przerwało wystąpienie prezydenta Rosji Władimira Putina w wiecowym koncercie z okazji przystąpienia do Rosji republik Donbasu oraz obwodów chersońskiego i zaporoskiego. „Zwycięstwo będzie nasze” – oświadczył Putin.
Red October. Czeczen zapowiada,Nazis Plage,baltic bubbles,córka Diany,Alert,szpule Tesli,light poles

PILNA INFORMACJA !!

18. 07. 2022r Maciej Maciak

Maciej Maciak skazany prawomocnym wyrokiem sądowym za fizyczny atak na czarnoskórego mężczyznę

Live 17. 07. 2022r Maciej Maciak

AMERYKAŃSKIE LABORATORIA Z BRONIĄ BIOLOGICZNĄ NA UKRAINIE – ROSJA UJAWNIA…

Oto najbardziej ocenzurowane przemówienie Putina – KIEDYKOLWIEK!

08.03.2022r Odprawa szefa oddziałów ochronnych NBC Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej

Rosyjskie Ministerstwo Obrony wielokrotnie zwracało uwagę na wojskowe programy biologiczne, które Pentagon wdraża na obszarze postsowieckim. W szczególności na terenie Ukrainy powstała sieć, która obejmuje ponad 30 laboratoriów biologicznych, które można podzielić na badawcze i sanitarno-epidemiologiczne. Zleceniodawcą prowadzonych prac jest US Defense Threat Reduction Office (Ditra). W realizacji projektów bierze udział firma powiązana z resortem wojskowym, przede wszystkim Black and Veatch. Prace prowadzone są w trzech głównych obszarach. Przede wszystkim jest to monitorowanie sytuacji biologicznej, zdaniem Pentagonu, na proponowanych obszarach rozmieszczenia kontyngentów wojskowych państw bloku NATO. Drugi to zbieranie i eksport do Stanów Zjednoczonych szczepów niebezpiecznych mikroorganizmów. Trzeci kierunek to prace badawcze nad badaniem potencjalnych, specyficznych dla danego regionu, środków broni biologicznej, które mają naturalne ogniska i mogą być przenoszone na człowieka. Na przykład od 2021 r. Pentagon realizuje projekt „Diagnoza, nadzór i zapobieganie chorobom odzwierzęcym w siłach zbrojnych Ukrainy” z dofinansowaniem w wysokości 11,8 mln USD. W latach 2020-2021 Niemieckie Ministerstwo Obrony przeprowadziło na terenie Ukrainy badania nad patogenami krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej, leptospirozy, zapalenia opon mózgowych, hantawirusów w ramach ukraińsko-niemieckiej inicjatywy zapewnienia bezpieczeństwa biologicznego na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Pod pretekstem testowania leków do leczenia i profilaktyki zakażenia koronawirusem z Ukrainy w Instytucie Badawczym. Walter Reed z US Army pobrał kilka tysięcy próbek surowicy pacjentów, przede wszystkim należących do słowiańskiej grupy etnicznej. Jednocześnie działalność laboratoriów biologicznych, których działalność notujemy od 2014 roku, oraz realizowany przez Stany Zjednoczone program tzw. „reformy” ukraińskiego systemu opieki zdrowotnej doprowadziły do ​​niekontrolowanego wzrostu liczby częstość występowania szczególnie niebezpiecznych i ekonomicznie istotnych infekcji. Tak więc na terenie Ukrainy odnotowuje się wzrost liczby zachorowań na różyczkę, błonicę i gruźlicę. Częstość występowania odry wzrosła ponad 100 razy. Światowa Organizacja Zdrowia uznała Ukrainę za kraj o wysokim ryzyku wybuchu polio. Wierzymy, że w 2007 roku szczep afrykańskiego pomoru świń o zwiększonej zaraźliwości został skonstruowany w gruzińskim laboratorium biologicznym podległym Pentagonowi. Jego rozprzestrzenianie się spowodowało znaczne szkody gospodarcze w wielu państwach, w tym na Ukrainie i w Polsce, i wykluczyło je z wielu eksporterów wieprzowiny. Dyrekcja Szefa Oddziałów Ochronnych NBC Sił Zbrojnych FR na bieżąco analizuje sytuację biologiczną na terytorium Ukrainy. Według naszych danych istnieje nagłe ograniczenie programów biologicznych. Przeanalizowane dokumenty potwierdzają, że Ministerstwo Zdrowia Ukrainy postawiło sobie od 24 lutego zadanie całkowitego zniszczenia bioodczynników w laboratoriach. Jednocześnie analiza instrukcji dla pracowników laboratorium wskazuje, że procedura likwidacji zbiorów ma na celu ich bezpowrotne zniszczenie. Najwyraźniej, wszystko, co niezbędne do kontynuowania realizacji wojskowego programu biologicznego, zostało już wywiezione z terytorium Ukrainy. Analiza aktów destrukcji pokazuje pracę z czynnikami sprawczymi dżumy, wąglika i brucelozy we Lwowskim laboratorium biologicznym, z czynnikami sprawczymi błonicy, salmonellozy i czerwonki w laboratoriach w Charkowie i Połtawie. Oto niektóre z nich: w samym Lwowie zniszczono 232 pojemniki z czynnikiem sprawczym leptospirozy, 30 z tularemią, 10 z brucelozą, 5 z dżumą. Łącznie ponad 320 kontenerów. Nazewnictwo i nadmiar biopatogenów świadczą o pracach prowadzonych w ramach wojskowych programów biologicznych. Kuratorzy z Pentagonu rozumieją, że jeśli te kolekcje wpadną w ręce rosyjskich ekspertów, wówczas z dużym prawdopodobieństwem zostanie potwierdzone naruszenie przez Ukrainę i Stany Zjednoczone Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej. Mianowicie: prowadzenie prac nad wzmocnieniem właściwości patogennych drobnoustrojów metodami biologii syntetycznej. Tylko to może wyjaśnić pośpiech, z jakim przeprowadzono likwidację. To tylko niewielka część dokumentów, kontynuujemy pracę i poinformujemy Cię.

Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ – oryginał video !

ROSJA UJAWNIA 08.03.2022r-Tłumczenie PL 

Irokez slava 07.03.2022r – Niewygodna prawda i trzecie dno – Ukraina – MOCNE +18 !!

Mocny wywiad z Ehden Biber, który obnaża zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

❌ 16.02.2022r JA CHYBA ŚNIĘ! Do XI.2021. Polska przekazała BEZPŁATNIE innym krajom szczepionki, płacąc (za dawki i ich transport) niemal 1 MILIARD ZŁ z budżetu państwa.

➡️ Piszę do NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI. Czy aby nie doszło do naruszenia gospodarności wydawanych środków przez rząd? Kto na tym zyskuje? 🆘🇵🇱

16.02.2022t Czy WHO przejmie kontrolę nad polityką zdrowotną Polski?

17.02.2022r

Szokujące zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

157
00:20:500
Nabywca niniejszym zgadza się zwolnić z
odpowiedzialności, bronić i chronić Pfizer, BioNTech,
każdego z ich wykonawców, podwykonawców,
licencjodawców, licencjobiorców,
158
00:21:01
sublicencjobiorców, dystrybutorów, producentów kontraktowych, dostawców usług, osoby prowadzące
badania kliniczne, osoby trzecie, którym Pfizer lub
BioNTech
159
00:21:11
lub którykolwiek z ich przedstawicieli może być
bezpośrednio lub pośrednio zobowiązany do wypłaty
odszkodowania w związku z prowadzonymi
badaniami, rozwojem, produkcją,
160
00:21:18
dystrybucją, komercjalizacją lub wykorzystaniem
szczepionki, a także każdego z członków zarządu,
dyrektorów, pracodawców oraz innych
pełnomocników i przedstawicieli,
161
00:21:27
oraz odpowiednio poprzedników, następców i
cesjonariuszy każdego z powyższych ( nazywanych
Zwolnionymi z Odpowiedzialności

A powerful interview with Ehden Biber, which exposes the record of the agreement of the government of Albania with Pfizer!

Nowe dane w sprawie nacisków zdrowotnych znachorów Morawiecki i Niedzielski minister zdrowia!

Materiał w filmie z pandemii hiszpańskiej grypy spowodowanej szczepionką Rockeffelera dla armii USA w czasie I wojny światowej..

Materiał z pandemii hiszpańskiej grypy spowodowanej szczepionką.. omawiany prze p. Andrzeja wyżej – film, zamieszczony  poniżej !

Po pandemi Coronowirusa odwołanej na urodzinach Mazurka czeka Polskę pandemia nowotworów zapowiadana już w mediach . Co 5 Polak umrze na raka . Jaki kraj takie choroby ..

Szczepionka Covid-19 to doświadczenie medyczne na dzieciach w Polsce…

SZOK! Powstaje międzynarodówka ds. pandemii! Nasz rząd PO CICHU ZAAKCEPTOWAŁ plan traktatu dającego WHO potężną władzę nad światem?

10.02.2022r

Na stronie Rady Europejskiej (RE) znajduje się informacja o negocjacjach nad „traktatem antypandemicznym”. Jak podkreślono, już 1 grudnia 194 państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – a więc również Polska – „porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną”.

– Teraz zostanie powołany międzyrządowy organ negocjacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się najpóźniej 1 marca 2022 r. (by uzgodnić sposoby i terminy pracy), a drugie – najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. (by omówić postępy redakcyjne). Następnie, podczas 76 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2023 r., przedstawi on sprawozdanie z postępów prac, tak by instrument można było przyjąć do 2024 r. – czytamy na stronie RE.

Jak przekonują autorzy informacji, „pandemia Covid-19 to problem globalny” i „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom”. Zaznaczyć należy, że jest to albo fideistyczne założenie covidiańskiego dogmatu o tym, że to nie rządy poprzez bezsensowne i szkodliwe restrykcje wytworzyły problemy milionom ludzi na całym świecie albo istna groźba przed ewentualnym planowanym większym zamordyzmem i terrorem pod pretekstem kolejnych domniemanych pandemii.

– Konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument byłby prawnie wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Umowa o profilaktyce, gotowości i reakcji pandemicznej, przyjęta w ramach WHO, pozwoliłaby państwom na całym świecie wzmocnić zdolności krajowe, regionalne i globalne oraz zwiększyć odporność na przyszłe pandemie – zaznacza RE.

Oprócz tego zaznaczono, że taki dokument „zapewniłby większe, konsekwentne i długofalowe zaangażowanie polityczne na szczeblu światowych przywódców państw i rządów” i określił „jasne procedury i zadania”. Ponadto „zintensyfikowałby długofalowe wsparcie sektora publicznego i prywatnego na wszystkich szczeblach”.

– Musimy stworzyć środowisko, w którym wszyscy naukowcy, pracownicy służby zdrowia i rządy mogą połączyć siły we wspólnej sprawie. Współpracując na rzecz wypracowania nowych rozwiązań, tak by chronić to, co najcenniejsze – nasze zdrowie i życie – mówił Charles Michel podczas Światowego Szczytu Zdrowia 25 października, cytowany przez autora informacji na stronie RE.

Traktat ten ma mieć odgórnie określone cele. Miałyby one eksponować: „wczesne wykrywanie pandemii i profilaktykę pandemiczną”, „odporność na przyszłe pandemie”, „reagowanie na przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki i diagnostyka”, „silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których WHO działałaby jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne” oraz „podejście 'jedno zdrowie’ obejmujące zdrowie ludzi, zwierzęta i całą planetę”. Założenia przedstawiają de facto globalne „ministerstwo zdrowia”, które będzie przejmowało władzę w okresie, gdy ogłoszona zostanie rzeczywista lub rzekoma pandemia. Warto zaznaczyć, że ogłaszać i odwoływać ją będzie WHO, które w ten sposób przydziela sobie władzę.

Następnie wyrażono w tekście na tronie RE przekonanie, że „taki instrument mógłby pogłębić międzynarodową współpracę w wielu ważnych dziedzinach, takich jak obserwowanie, ostrzeganie i reagowanie, oraz zwiększyć społeczne zaufanie do międzynarodowego systemu zdrowotnego”, co w obliczu zarówno założeń traktatu jak również praktyki w czasie Wielkiej Histerii brzmi jak ponury i jednocześnie bezczelny żart.

– Traktat zwiększyłby przejrzystość, rozliczalność i współodpowiedzialność w międzynarodowym systemie. Ponadto przygotowałby grunt pod lepszą komunikację i lepsze informowanie obywateli. Przekazywanie błędnych informacji podważa zaufanie społeczne i może też osłabić reakcję na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Aby odzyskać zaufanie obywateli, należy przewidzieć konkretne kroki, by usprawnić przepływ wiarygodnych, dokładnych informacji, a także globalnie przeciwdziałać dezinformacji – czytamy w dalszej części. Można na tej podstawie bez problemu wywnioskować, że chodzi o zwiększenie cenzury. Jak wiemy, w czasie Wielkiej Histerii „dezinformacją” nazywało się wszelkie opinie sprzeczne z narracją podawaną przez rządy i wielkie media. Traktat więc ma zakładać jeszcze większy zamordyzm w tej kwestii. 

Przyjęcie tego typu traktatu po raz pierwszy zaproponował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas Paris Peace Forum w listopadzie 2020 r.. Podobny apel powtórzyli przywódcy grupy G-7 19 lutego ubiegłego roku. Niecały tydzień później – 25 lutego – również unijni przywódcy zadeklarowali pracę nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

– 31 maja 2021 r., na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 194 członków WHO przyjęło decyzję, by na specjalnej sesji rozpoczynającej się 29 listopada 2021 r. podjąć rozmowy na temat międzynarodowego traktatu antypandemicznego. 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną – czytamy na europa.eu. Oznacza to, że wśród rządów deklarujących poparcie dla totalitarnego projektu był również rząd warszawski, czym chyba nie chciał się pochwalić.

prawy.pl

10.02.2022r Będzie NOWA FALA i RESTRYKCJE?! Czy można wierzyć Niedzielskiemu?! Dominik Cwikła.. Video w linku poniżej

Będzie NOWA FALA i RESTRYKCJE?! Czy można wierzyć Niedzielskiemu?! Dominik Cwikła – BanBye

11.02.2022r Gobalny „traktat antypandemiczny” narzuci nam MINISTRA WHO? Prezes ZUS nowym ministerm finansów? Kiedy wojna na Ukrainie? PODSUMOWANIE TYGODNIA

„Podsumowanie Tygodnia” rozpoczynamy od przerażającego planu utworzenia globalnego „traktatu antypandemicznego”, którego założenia realizują orwellowską wizję totalitarnego supermocarstwa.

Ponadto w podcaście o dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i potencjalnych kandydatach na to stanowisko – wśród których wymienia się prezes ZUS Gertrudę Uścińską – sytuacji na Ukrainie… i groźbach Korei Północnej dotyczących bomby wodorowej.

prawy.pl

Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej – Consilium (europa.eu)

Luc Montagnier, francuski laureat Nagrody Nobla, który był współodkrywcą HIV, umiera w wieku 89 lat!

10.02.2022r

Francuski badacz Luc Montagnier, który zmarł w wieku 89 lat, podzielił się nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny za swoje ważne wczesne odkrycia na temat AIDS, ale później został odrzucony przez społeczność naukową za coraz bardziej dziwaczne teorie, zwłaszcza na temat Covid-19. Montagnier i Francoise Barre-Sinoussi otrzymali Nobla w 2008 roku za pracę w Instytucie Pasteura w Paryżu w zakresie izolowania ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).

Ich osiągnięcie przyspieszyło drogę do testów na HIV i leków antyretrowirusowych, które utrzymują śmiertelny patogen na dystans.

Zacięta rywalizacja

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności – po raz pierwszy został zauważony publicznie w 1981 roku, kiedy amerykańscy lekarze zauważyli niezwykłą grupę zgonów wśród młodych gejów w Kalifornii i Nowym Jorku.

Montagnier miał ostrą rywalizację z amerykańskim naukowcem Robertem Gallo w jego przełomowej pracy nad identyfikacją HIV na wydziale wirusologii, który stworzył w Paryżu w 1972 roku.

Obu przypisuje się odkrycie, że HIV powoduje AIDS, a ich rywalizujące roszczenia doprowadziły przez kilka lat do prawnego, a nawet dyplomatycznego sporu między Francją a Stanami Zjednoczonymi.

Prace Montagniera rozpoczęły się w styczniu 1983 roku, kiedy próbki tkanek dotarły do Instytutu Pasteura od pacjenta z chorobą, która w tajemniczy sposób zniszczyła układ odpornościowy.

Później przypomniał sobie „poczucie izolacji”, gdy zespół walczył o nawiązanie tego istotnego połączenia.

„Wyniki, które mieliśmy, były bardzo dobre, ale nie zostały zaakceptowane przez resztę społeczności naukowej przez co najmniej kolejny rok, dopóki Robert Gallo nie potwierdził naszych wyników w USA” – powiedział.

Jury Nobla nie wspomniało o Gallo w swoim cytacie.

W 1986 roku Montagnier podzielił się Nagrodą Laskera – amerykańskim odpowiednikiem Nobla – z Gallo i Myronem Essexem.

W 2011 roku, aby uczcić 30 lat od pojawienia się AIDS, Montagnier ostrzegł przed rosnącymi kosztami leczenia 33 milionów osób dotkniętych wówczas wirusem HIV.

„Leczenie ogranicza transmisję, to jasne, ale nie eliminuje tego i nie możemy leczyć wszystkich milionów ludzi” – powiedział AFP.

Kontrowersyjne pomysły

Montagnier urodził się 8 sierpnia 1932 roku w Chabris w regionie Indre w środkowej Francji.

Po kierowaniu wydziałem AIDS Pasteura w latach 1991-1997, a następnie nauczaniu w Queens College w Nowym Jorku, Montagnier stopniowo dryfował na margines naukowy, wzbudzając kontrowersje za kontrowersjami.

Wielokrotnie sugerował, że autyzm jest spowodowany infekcją i przeprowadzał bardzo krytykowane eksperymenty, aby to udowodnić, twierdząc, że antybiotyki mogą wyleczyć tę chorobę.

Zaskoczył wielu swoich rówieśników, gdy mówił o rzekomej zdolności wody do zatrzymywania pamięci o substancjach.

Wierzył, że każdy, kto ma dobry układ odpornościowy, może zwalczyć HIV za pomocą odpowiedniej diety.

Montagnier poparł teorie, że DNA pozostawiło ślad elektromagnetyczny w wodzie, który można wykorzystać do diagnozowania AIDS i boreliozy, i bronił terapeutycznych właściwości sfermentowanej papai w chorobie Parkinsona.

„Powolna katastrofa naukowa”

Wielokrotnie zajmował stanowiska przeciwko szczepionkom, zdobywając w 2017 r. dotkliwą reprymendę od 106 członków Akademii Nauk i Leków.

Francuski dziennik Le Figaro opisał jego podróż od czołowego badacza do korby jako „powolny wrak naukowy”.

Podczas pandemii Covid ponownie się wyróżnił, stwierdzając, że wirus SARS-CoV-2 został wyprodukowany w laboratorium i że szczepionki są odpowiedzialne za pojawienie się wariantów.

Teorie te, odrzucone przez wirusologów i epidemiologów, uczyniły go jeszcze bardziej pariasem wśród rówieśników, ale bohaterem dla francuskich antyszczepionkowców.

france

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

 

 

NIEMCY: Każdy, kto doświadcza prób zastraszania, powinien skontaktować się z organami bezpieczeństwa i poinformować o tym”..

10.02.2022r

Grupa koronasceptyków opublikowała internetową mapę zawierającą tysiące adresów, pod którymi rzekomo mieszkać mają ich wrogowie – aktywiści Antify. W rzeczywistości lista zawiera dane klientów sklepu internetowego, zhakowanego przed laty przez neonazistów – opisuje portal (RND). Urząd ochrony konstytucji ostrzega przed publikowaniem takich list.

Aktywiści prawicowych ruchów ekstremistycznych i antyszczepionkowych opublikowali w internecie interaktywną mapę, zawierającą tysiące adresów i danych kontaktowych domniemanych działaczy Antify z Niemiec, Austrii i Danii.

„Publikacja jest wyraźnym wezwaniem do aktów przemocy. Według strony internetowej, na której opublikowano mapę, +łowcy+ mieliby stać się teraz zwierzyną łowną”

– pisze RND.

Opublikowane nazwiska, adresy i dane kontaktowe nie są jednak listą członków Antify, ale bazą klientów sklepu internetowego, sprzedającego punkową muzykę i odzież. Dane klientów sklepu zostały wykradzione w 2015 roku, od tamtego czasu były kilkakrotnie rozpowszechniane w internecie przez prawicowych ekstremistów.

„Zestaw, zawierający ponad 24 tys. elementów danych osobowych, został błędnie nazwany +listą członków Antify+ i służył już w przeszłości do wezwań do przemocy. Tym razem internetowa mapa, oparta na tej liście, została stworzona i rozpowszechniona na Telegramie przez przeciwników szczepień, kryjących się pod nazwą +Anonymous+. Nazwa ta jednak nie ma nic wspólnego z międzynarodową grupą hakerów, działających pod tą samą nazwą”

– wyjaśnia RND.

Mapę udostępnił m.in. były poseł partii AfD z Badenii-Wirtembergii Heinrich Fiechtner, nawołując do „polowania”.

„Znamy te listy od lat, co jakiś czas dodawane są nowe” – skomentował Stephan Kramer, szef Urzędu Ochrony Konstytucji Turyngii. „Aktywiści ze środowisk koronasceptyków otwarcie nawołują za pośrednictwem Telegramu i innych mediów społecznościowych do tworzenia nowych list przeciwników politycznych”.

Na listach ujawniane są prywatne adresy i dane kontaktowe poszczególnych osób, co jest wyraźną próbą zastraszania przeciwników „wizytami domowymi”. „Taka strategia jest używana głównie przez prawicowych ekstremistów, ale także i przez lewicowych” – dodaje Kramer.

„Publikowanie w internecie prywatnych danych przeciwników to wyraźna próba zastraszania dużej części społeczeństwa. Celem takich ataków jest spowodowanie, by ci ludzie nie wypowiadali się więcej publicznie i wycofali się”

– ostrzega Kramer.

„Nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie takich spraw” – podkreślił. „Nie chodzi tu o dramatyzowanie, lecz o podnoszenie świadomości. Każdy, kto doświadcza prób zastraszania, powinien skontaktować się z organami bezpieczeństwa i poinformować o tym”.

Fakt, że ponownie do obiegu trafiły listy z danymi sprzed kilku lat, nie czyni całej sprawy mniej niebezpieczną. „Dzisiaj takie listy napotykają na klimat społeczny, w którym próg zahamowania przed realnie groźnymi +wizytami domowymi+ znacznie się obniżył” – zaznaczył Kramer. „Dlatego powinno nas niepokoić, gdy stare listy są ponownie wprowadzane do obiegu w internecie”.

RND

Niemcy mają ustawę o zwalczaniu mowy nienawiści w internecie

Parlament Niemiec w piątek przyjął ustawę o zwalczaniu m.in. mowy nienawiści i tzw. fake newsów w internecie. Krytycy obawiają się ograniczenia wolności słowa, rząd przekonuje, że ustawa jest konieczna, bo karalne wpisy znikają z sieci zbyt wolno albo wcale.
Nowe prawo, którego projekt rząd przedstawił w kwietniu, nakłada na administratorów portali obowiązek usuwania lub blokowania wpisów karalnych – w ciągu 24 godzin od wpłynięcia skargi przy wpisach, których karalność nie podlega dyskusji (np. negowanie Holokaustu), w ciągu tygodnia w przypadkach budzących wątpliwości. Ponadto administratorzy będą musieli stworzyć łatwo osiągalny i działający bez przerwy system umożliwiający użytkownikom zgłaszanie przypadków hejtu.

W przypadku niestosowania się do przepisów ustawa przewiduje grzywny do 5 mln euro dla przedstawicieli administratorów portali, a także kary finansowe dla koncernów jako osób prawnych w wysokości do 50 mln euro w przypadku uporczywego niereagowania na zgłoszenia.

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niemcy-maja-ustawe-o-zwalczaniu-mowy-nienawisci-w-internecie,71147.html