Miesiąc: luty 2022

Mocny wywiad z Ehden Biber, który obnaża zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

❌ 16.02.2022r JA CHYBA ŚNIĘ! Do XI.2021. Polska przekazała BEZPŁATNIE innym krajom szczepionki, płacąc (za dawki i ich transport) niemal 1 MILIARD ZŁ z budżetu państwa.

➡️ Piszę do NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI. Czy aby nie doszło do naruszenia gospodarności wydawanych środków przez rząd? Kto na tym zyskuje? 🆘🇵🇱

16.02.2022t Czy WHO przejmie kontrolę nad polityką zdrowotną Polski?

17.02.2022r

Szokujące zapisy umowy rządu Albanii z Pfizer!

157
00:20:500
Nabywca niniejszym zgadza się zwolnić z
odpowiedzialności, bronić i chronić Pfizer, BioNTech,
każdego z ich wykonawców, podwykonawców,
licencjodawców, licencjobiorców,
158
00:21:01
sublicencjobiorców, dystrybutorów, producentów kontraktowych, dostawców usług, osoby prowadzące
badania kliniczne, osoby trzecie, którym Pfizer lub
BioNTech
159
00:21:11
lub którykolwiek z ich przedstawicieli może być
bezpośrednio lub pośrednio zobowiązany do wypłaty
odszkodowania w związku z prowadzonymi
badaniami, rozwojem, produkcją,
160
00:21:18
dystrybucją, komercjalizacją lub wykorzystaniem
szczepionki, a także każdego z członków zarządu,
dyrektorów, pracodawców oraz innych
pełnomocników i przedstawicieli,
161
00:21:27
oraz odpowiednio poprzedników, następców i
cesjonariuszy każdego z powyższych ( nazywanych
Zwolnionymi z Odpowiedzialności

A powerful interview with Ehden Biber, which exposes the record of the agreement of the government of Albania with Pfizer!

Nowe dane w sprawie nacisków zdrowotnych znachorów Morawiecki i Niedzielski minister zdrowia!

Materiał w filmie z pandemii hiszpańskiej grypy spowodowanej szczepionką Rockeffelera dla armii USA w czasie I wojny światowej..

Materiał z pandemii hiszpańskiej grypy spowodowanej szczepionką.. omawiany prze p. Andrzeja wyżej – film, zamieszczony  poniżej !

Po pandemi Coronowirusa odwołanej na urodzinach Mazurka czeka Polskę pandemia nowotworów zapowiadana już w mediach . Co 5 Polak umrze na raka . Jaki kraj takie choroby ..

Szczepionka Covid-19 to doświadczenie medyczne na dzieciach w Polsce…

SZOK! Powstaje międzynarodówka ds. pandemii! Nasz rząd PO CICHU ZAAKCEPTOWAŁ plan traktatu dającego WHO potężną władzę nad światem?

10.02.2022r

Na stronie Rady Europejskiej (RE) znajduje się informacja o negocjacjach nad „traktatem antypandemicznym”. Jak podkreślono, już 1 grudnia 194 państwa członkowskie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – a więc również Polska – „porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną”.

– Teraz zostanie powołany międzyrządowy organ negocjacyjny, którego pierwsze posiedzenie odbędzie się najpóźniej 1 marca 2022 r. (by uzgodnić sposoby i terminy pracy), a drugie – najpóźniej 1 sierpnia 2022 r. (by omówić postępy redakcyjne). Następnie, podczas 76 sesji Światowego Zgromadzenia Zdrowia w 2023 r., przedstawi on sprawozdanie z postępów prac, tak by instrument można było przyjąć do 2024 r. – czytamy na stronie RE.

Jak przekonują autorzy informacji, „pandemia Covid-19 to problem globalny” i „żaden rząd ani żadna instytucja nie są w stanie samodzielnie stawić czoła przyszłym pandemiom”. Zaznaczyć należy, że jest to albo fideistyczne założenie covidiańskiego dogmatu o tym, że to nie rządy poprzez bezsensowne i szkodliwe restrykcje wytworzyły problemy milionom ludzi na całym świecie albo istna groźba przed ewentualnym planowanym większym zamordyzmem i terrorem pod pretekstem kolejnych domniemanych pandemii.

– Konwencja, umowa lub inny międzynarodowy instrument byłby prawnie wiążącym aktem prawa międzynarodowego. Umowa o profilaktyce, gotowości i reakcji pandemicznej, przyjęta w ramach WHO, pozwoliłaby państwom na całym świecie wzmocnić zdolności krajowe, regionalne i globalne oraz zwiększyć odporność na przyszłe pandemie – zaznacza RE.

Oprócz tego zaznaczono, że taki dokument „zapewniłby większe, konsekwentne i długofalowe zaangażowanie polityczne na szczeblu światowych przywódców państw i rządów” i określił „jasne procedury i zadania”. Ponadto „zintensyfikowałby długofalowe wsparcie sektora publicznego i prywatnego na wszystkich szczeblach”.

– Musimy stworzyć środowisko, w którym wszyscy naukowcy, pracownicy służby zdrowia i rządy mogą połączyć siły we wspólnej sprawie. Współpracując na rzecz wypracowania nowych rozwiązań, tak by chronić to, co najcenniejsze – nasze zdrowie i życie – mówił Charles Michel podczas Światowego Szczytu Zdrowia 25 października, cytowany przez autora informacji na stronie RE.

Traktat ten ma mieć odgórnie określone cele. Miałyby one eksponować: „wczesne wykrywanie pandemii i profilaktykę pandemiczną”, „odporność na przyszłe pandemie”, „reagowanie na przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i równego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki i diagnostyka”, „silniejsze międzynarodowe ramy zdrowotne, w których WHO działałaby jako organ koordynujący globalne kwestie zdrowotne” oraz „podejście 'jedno zdrowie’ obejmujące zdrowie ludzi, zwierzęta i całą planetę”. Założenia przedstawiają de facto globalne „ministerstwo zdrowia”, które będzie przejmowało władzę w okresie, gdy ogłoszona zostanie rzeczywista lub rzekoma pandemia. Warto zaznaczyć, że ogłaszać i odwoływać ją będzie WHO, które w ten sposób przydziela sobie władzę.

Następnie wyrażono w tekście na tronie RE przekonanie, że „taki instrument mógłby pogłębić międzynarodową współpracę w wielu ważnych dziedzinach, takich jak obserwowanie, ostrzeganie i reagowanie, oraz zwiększyć społeczne zaufanie do międzynarodowego systemu zdrowotnego”, co w obliczu zarówno założeń traktatu jak również praktyki w czasie Wielkiej Histerii brzmi jak ponury i jednocześnie bezczelny żart.

– Traktat zwiększyłby przejrzystość, rozliczalność i współodpowiedzialność w międzynarodowym systemie. Ponadto przygotowałby grunt pod lepszą komunikację i lepsze informowanie obywateli. Przekazywanie błędnych informacji podważa zaufanie społeczne i może też osłabić reakcję na zagrożenia dla zdrowia publicznego. Aby odzyskać zaufanie obywateli, należy przewidzieć konkretne kroki, by usprawnić przepływ wiarygodnych, dokładnych informacji, a także globalnie przeciwdziałać dezinformacji – czytamy w dalszej części. Można na tej podstawie bez problemu wywnioskować, że chodzi o zwiększenie cenzury. Jak wiemy, w czasie Wielkiej Histerii „dezinformacją” nazywało się wszelkie opinie sprzeczne z narracją podawaną przez rządy i wielkie media. Traktat więc ma zakładać jeszcze większy zamordyzm w tej kwestii. 

Przyjęcie tego typu traktatu po raz pierwszy zaproponował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podczas Paris Peace Forum w listopadzie 2020 r.. Podobny apel powtórzyli przywódcy grupy G-7 19 lutego ubiegłego roku. Niecały tydzień później – 25 lutego – również unijni przywódcy zadeklarowali pracę nad międzynarodowym traktatem antypandemicznym.

– 31 maja 2021 r., na spotkaniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia, 194 członków WHO przyjęło decyzję, by na specjalnej sesji rozpoczynającej się 29 listopada 2021 r. podjąć rozmowy na temat międzynarodowego traktatu antypandemicznego. 1 grudnia 2021 r. 194 członków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) porozumiało się co do rozpoczęcia procesu redagowania i negocjowania konwencji, umowy lub innego międzynarodowego instrumentu na podstawie konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, by poprawić profilaktykę, gotowość i reakcję pandemiczną – czytamy na europa.eu. Oznacza to, że wśród rządów deklarujących poparcie dla totalitarnego projektu był również rząd warszawski, czym chyba nie chciał się pochwalić.

prawy.pl

10.02.2022r Będzie NOWA FALA i RESTRYKCJE?! Czy można wierzyć Niedzielskiemu?! Dominik Cwikła.. Video w linku poniżej

Będzie NOWA FALA i RESTRYKCJE?! Czy można wierzyć Niedzielskiemu?! Dominik Cwikła – BanBye

11.02.2022r Gobalny „traktat antypandemiczny” narzuci nam MINISTRA WHO? Prezes ZUS nowym ministerm finansów? Kiedy wojna na Ukrainie? PODSUMOWANIE TYGODNIA

„Podsumowanie Tygodnia” rozpoczynamy od przerażającego planu utworzenia globalnego „traktatu antypandemicznego”, którego założenia realizują orwellowską wizję totalitarnego supermocarstwa.

Ponadto w podcaście o dymisji ministra finansów Tadeusza Kościńskiego i potencjalnych kandydatach na to stanowisko – wśród których wymienia się prezes ZUS Gertrudę Uścińską – sytuacji na Ukrainie… i groźbach Korei Północnej dotyczących bomby wodorowej.

prawy.pl

Międzynarodowy traktat w sprawie profilaktyki i gotowości pandemicznej – Consilium (europa.eu)

Luc Montagnier, francuski laureat Nagrody Nobla, który był współodkrywcą HIV, umiera w wieku 89 lat!

10.02.2022r

Francuski badacz Luc Montagnier, który zmarł w wieku 89 lat, podzielił się nagrodą Nobla w dziedzinie medycyny za swoje ważne wczesne odkrycia na temat AIDS, ale później został odrzucony przez społeczność naukową za coraz bardziej dziwaczne teorie, zwłaszcza na temat Covid-19. Montagnier i Francoise Barre-Sinoussi otrzymali Nobla w 2008 roku za pracę w Instytucie Pasteura w Paryżu w zakresie izolowania ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV).

Ich osiągnięcie przyspieszyło drogę do testów na HIV i leków antyretrowirusowych, które utrzymują śmiertelny patogen na dystans.

Zacięta rywalizacja

AIDS – zespół nabytego niedoboru odporności – po raz pierwszy został zauważony publicznie w 1981 roku, kiedy amerykańscy lekarze zauważyli niezwykłą grupę zgonów wśród młodych gejów w Kalifornii i Nowym Jorku.

Montagnier miał ostrą rywalizację z amerykańskim naukowcem Robertem Gallo w jego przełomowej pracy nad identyfikacją HIV na wydziale wirusologii, który stworzył w Paryżu w 1972 roku.

Obu przypisuje się odkrycie, że HIV powoduje AIDS, a ich rywalizujące roszczenia doprowadziły przez kilka lat do prawnego, a nawet dyplomatycznego sporu między Francją a Stanami Zjednoczonymi.

Prace Montagniera rozpoczęły się w styczniu 1983 roku, kiedy próbki tkanek dotarły do Instytutu Pasteura od pacjenta z chorobą, która w tajemniczy sposób zniszczyła układ odpornościowy.

Później przypomniał sobie „poczucie izolacji”, gdy zespół walczył o nawiązanie tego istotnego połączenia.

„Wyniki, które mieliśmy, były bardzo dobre, ale nie zostały zaakceptowane przez resztę społeczności naukowej przez co najmniej kolejny rok, dopóki Robert Gallo nie potwierdził naszych wyników w USA” – powiedział.

Jury Nobla nie wspomniało o Gallo w swoim cytacie.

W 1986 roku Montagnier podzielił się Nagrodą Laskera – amerykańskim odpowiednikiem Nobla – z Gallo i Myronem Essexem.

W 2011 roku, aby uczcić 30 lat od pojawienia się AIDS, Montagnier ostrzegł przed rosnącymi kosztami leczenia 33 milionów osób dotkniętych wówczas wirusem HIV.

„Leczenie ogranicza transmisję, to jasne, ale nie eliminuje tego i nie możemy leczyć wszystkich milionów ludzi” – powiedział AFP.

Kontrowersyjne pomysły

Montagnier urodził się 8 sierpnia 1932 roku w Chabris w regionie Indre w środkowej Francji.

Po kierowaniu wydziałem AIDS Pasteura w latach 1991-1997, a następnie nauczaniu w Queens College w Nowym Jorku, Montagnier stopniowo dryfował na margines naukowy, wzbudzając kontrowersje za kontrowersjami.

Wielokrotnie sugerował, że autyzm jest spowodowany infekcją i przeprowadzał bardzo krytykowane eksperymenty, aby to udowodnić, twierdząc, że antybiotyki mogą wyleczyć tę chorobę.

Zaskoczył wielu swoich rówieśników, gdy mówił o rzekomej zdolności wody do zatrzymywania pamięci o substancjach.

Wierzył, że każdy, kto ma dobry układ odpornościowy, może zwalczyć HIV za pomocą odpowiedniej diety.

Montagnier poparł teorie, że DNA pozostawiło ślad elektromagnetyczny w wodzie, który można wykorzystać do diagnozowania AIDS i boreliozy, i bronił terapeutycznych właściwości sfermentowanej papai w chorobie Parkinsona.

„Powolna katastrofa naukowa”

Wielokrotnie zajmował stanowiska przeciwko szczepionkom, zdobywając w 2017 r. dotkliwą reprymendę od 106 członków Akademii Nauk i Leków.

Francuski dziennik Le Figaro opisał jego podróż od czołowego badacza do korby jako „powolny wrak naukowy”.

Podczas pandemii Covid ponownie się wyróżnił, stwierdzając, że wirus SARS-CoV-2 został wyprodukowany w laboratorium i że szczepionki są odpowiedzialne za pojawienie się wariantów.

Teorie te, odrzucone przez wirusologów i epidemiologów, uczyniły go jeszcze bardziej pariasem wśród rówieśników, ale bohaterem dla francuskich antyszczepionkowców.

france

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hiv-aids

 

 

NIEMCY: Każdy, kto doświadcza prób zastraszania, powinien skontaktować się z organami bezpieczeństwa i poinformować o tym”..

10.02.2022r

Grupa koronasceptyków opublikowała internetową mapę zawierającą tysiące adresów, pod którymi rzekomo mieszkać mają ich wrogowie – aktywiści Antify. W rzeczywistości lista zawiera dane klientów sklepu internetowego, zhakowanego przed laty przez neonazistów – opisuje portal (RND). Urząd ochrony konstytucji ostrzega przed publikowaniem takich list.

Aktywiści prawicowych ruchów ekstremistycznych i antyszczepionkowych opublikowali w internecie interaktywną mapę, zawierającą tysiące adresów i danych kontaktowych domniemanych działaczy Antify z Niemiec, Austrii i Danii.

„Publikacja jest wyraźnym wezwaniem do aktów przemocy. Według strony internetowej, na której opublikowano mapę, +łowcy+ mieliby stać się teraz zwierzyną łowną”

– pisze RND.

Opublikowane nazwiska, adresy i dane kontaktowe nie są jednak listą członków Antify, ale bazą klientów sklepu internetowego, sprzedającego punkową muzykę i odzież. Dane klientów sklepu zostały wykradzione w 2015 roku, od tamtego czasu były kilkakrotnie rozpowszechniane w internecie przez prawicowych ekstremistów.

„Zestaw, zawierający ponad 24 tys. elementów danych osobowych, został błędnie nazwany +listą członków Antify+ i służył już w przeszłości do wezwań do przemocy. Tym razem internetowa mapa, oparta na tej liście, została stworzona i rozpowszechniona na Telegramie przez przeciwników szczepień, kryjących się pod nazwą +Anonymous+. Nazwa ta jednak nie ma nic wspólnego z międzynarodową grupą hakerów, działających pod tą samą nazwą”

– wyjaśnia RND.

Mapę udostępnił m.in. były poseł partii AfD z Badenii-Wirtembergii Heinrich Fiechtner, nawołując do „polowania”.

„Znamy te listy od lat, co jakiś czas dodawane są nowe” – skomentował Stephan Kramer, szef Urzędu Ochrony Konstytucji Turyngii. „Aktywiści ze środowisk koronasceptyków otwarcie nawołują za pośrednictwem Telegramu i innych mediów społecznościowych do tworzenia nowych list przeciwników politycznych”.

Na listach ujawniane są prywatne adresy i dane kontaktowe poszczególnych osób, co jest wyraźną próbą zastraszania przeciwników „wizytami domowymi”. „Taka strategia jest używana głównie przez prawicowych ekstremistów, ale także i przez lewicowych” – dodaje Kramer.

„Publikowanie w internecie prywatnych danych przeciwników to wyraźna próba zastraszania dużej części społeczeństwa. Celem takich ataków jest spowodowanie, by ci ludzie nie wypowiadali się więcej publicznie i wycofali się”

– ostrzega Kramer.

„Nie możemy sobie pozwolić na lekceważenie takich spraw” – podkreślił. „Nie chodzi tu o dramatyzowanie, lecz o podnoszenie świadomości. Każdy, kto doświadcza prób zastraszania, powinien skontaktować się z organami bezpieczeństwa i poinformować o tym”.

Fakt, że ponownie do obiegu trafiły listy z danymi sprzed kilku lat, nie czyni całej sprawy mniej niebezpieczną. „Dzisiaj takie listy napotykają na klimat społeczny, w którym próg zahamowania przed realnie groźnymi +wizytami domowymi+ znacznie się obniżył” – zaznaczył Kramer. „Dlatego powinno nas niepokoić, gdy stare listy są ponownie wprowadzane do obiegu w internecie”.

RND

Niemcy mają ustawę o zwalczaniu mowy nienawiści w internecie

Parlament Niemiec w piątek przyjął ustawę o zwalczaniu m.in. mowy nienawiści i tzw. fake newsów w internecie. Krytycy obawiają się ograniczenia wolności słowa, rząd przekonuje, że ustawa jest konieczna, bo karalne wpisy znikają z sieci zbyt wolno albo wcale.
Nowe prawo, którego projekt rząd przedstawił w kwietniu, nakłada na administratorów portali obowiązek usuwania lub blokowania wpisów karalnych – w ciągu 24 godzin od wpłynięcia skargi przy wpisach, których karalność nie podlega dyskusji (np. negowanie Holokaustu), w ciągu tygodnia w przypadkach budzących wątpliwości. Ponadto administratorzy będą musieli stworzyć łatwo osiągalny i działający bez przerwy system umożliwiający użytkownikom zgłaszanie przypadków hejtu.

W przypadku niestosowania się do przepisów ustawa przewiduje grzywny do 5 mln euro dla przedstawicieli administratorów portali, a także kary finansowe dla koncernów jako osób prawnych w wysokości do 50 mln euro w przypadku uporczywego niereagowania na zgłoszenia.

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/niemcy-maja-ustawe-o-zwalczaniu-mowy-nienawisci-w-internecie,71147.html

Wywiady! To jest zbrodnia przeciwko ludzkości! Nasi wrogowie to socjopaci i psychopaci! R. Fuellmich!

02.02.2022r – Wodarg MIAŻDŻY: Politycy zarządzają nami strachem przy pomocy wirusów, które są częścią sezonowej grypy!

Potrzeba  udowodnić i nagłośnić fakt, że wirus jest stworzony w laboratorium na co  numery patentowe  i szczepionki, były opatentowane na długo przed plandemią. Jest firma w USA, która zajmuje sie patentami i jest wywiad z Rainerem Fuellmichem, gdzie wszystko pięknie jest powiedziane. Wystarczy prześledzić scenariusz pandemiczny z Fundacji Rockefellera z 2010r i wszystko jest jasne, oni nie są wizjonerami, tylko psychopatami, którzy wszystko zaplanowali. Więc… !!!

https://banbye.pl/watch/v_XCO8jmCgBKdz

04.02.2022r – WSPANAŁY WYKŁAD,  ze wspaniałym człowiekiem, który zna temat od podszewki i nie boi się o tym głośno mówić!

Pan Füllmich podal na Telegramie, ze 5 lutego 2022 startuje z Grand Jury Proceeding. Announcement: Start of the Grand Jury Proceeding..

Nikt nigdy nie udowodnił nawet ćwierci jednego eksperymentu medycznego przeprowadzonego przez Niemców w latach 30-tych i 40-tych. Zero dowodu – poza magicznymi zeznaniami tych, którzy za swoje zeznania od 70 lat dostają po kilka tysięcy $ za ich kłamstwa. Paradoks polega na tym, że ci sami ludzi, którzy robili sąd kapturowy zwany „nurymbergą” to ci którzy teraz wymuszają siłowo „szczepienia”. Dysonans poznawczy jest out of the charts..

Potrzebny wywiad. Bardzo potrzebny!

Kliknij poniżej w link i Wysłuchaj !!

https://banbye.pl/watch/v_kqA-rs-2roOT

04.02.2022r – Dr Milewski OSTRO o „Lex Konfident”, smsach Horbana i upadku sanitaryzmu!

Nasuwa się pytanie: kim są lekarze pracujący w szpitalach ? W obliczu bezradności pacjenci boją się szpitali . Nawet jeśli przypłacą to życiem to przynajmniej wśród bliskich. Lekarze kompletnie stracili autorytet w społeczeństwie a tylko nieliczna garstka ma odwagę leczyć, mówić prawdę i przeciwstawiać się ignorowaniu nauki .


https://banbye.pl/watch/v_qAXAtImAxsbX

Miałeś tak po szczepionce? Ruszają odszkodowania za NOP-y!

31.01.2022r – Już w lutym osoby, które po przyjęciu szczepionki przeciw COVID-19 doświadczyły ciężkich odczynów poszczepiennych, będą mogły wystąpić o odszkodowanie. Maksymalnie można otrzymać nawet 100 tys. zł. Miliony osób przyjęło już szczepionkę przeciw COVID-19 w Polsce. W niektórych przypadkach odnotowano NOP-y czyli niepożądane odczyny poszczepienne. NOP-y to zaburzenie stanu zdrowia, które wystąpiło w okresie czterech tygodni po podaniu szczepionki.Już od 12 lutego br. osoby, które doświadczyły ciężkich odczynów poszczepiennych lub przeszły wstrząs anafilaktyczny, będą mogły wystąpić o przyznanie świadczenia kompensacyjnego.Przypominam, że ustawa będzie działała wstecz, co oznacza, że obejmuje szczepienia przeciw COVID-19 wykonane począwszy od rozpoczęcia akcji szczepień w grudniu 2020 roku – zaznacza Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. 
Odszkodowanie będzie przysługiwało zaszczepionemu, gdy w wyniku szczepienia przeciw COVID-19 pojawiły się:
  • działania niepożądane wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni

  • gdy wystąpi wstrząs anafilaktyczny (powodujący konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni).

Wysokość odszkodowania uzależniona będzie głównie od długości pobytu w szpitalu oraz natężenia niepożądanych objawów. Maksymalnie można otrzymać nawet 100 tys. zł. Świadczenie wyniesie:

  • 3 tys. zł w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego;
  • 10 tys. zł w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni;
  • od 10 tys. zł do 20 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni;
  • od 21 tys. zł do 35 tys. zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni;
  • od 36 tys. zł do 50 tys. zł hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni;
  • od 51 tys. zł do 65 tys. zł hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni;
  • od 66 tys. zł do 89 tys. zł hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni.

Za pobyt w szpitalu dłuższy niż 120 dni będzie przysługiwać 100 tys. zł.

Świadczenie jest przyznawane przez Rzecznika Praw Pacjenta. Za złożenie wniosku trzeba jednak zapłacić 200 zł. Opłata zostanie zwrócona w razie przyznania świadczenia. Wzór wniosku można znaleźć na stronie Rzecznika Praw Pacjenta.

o2.pl

List otwarty funkcjonariuszy Polskiej Policji do Komendanta Głównego Policji!

26.01.2022r

#LIST

Gratulujemy policjantom tego odważnego kroku. Czas, by w strukturach policji zaczęły spadać maski. Czas, by funkcjonariusze każdego szczebla przejrzeli na oczy i jawnie opowiedzieli się po stronie narodu. Czas, by wypełniać słowa przysięgi a nie polecenia globalistycznego terroru.

Zapoznajcie się z listem otwartym, który napisali funkcjonariusze polskiej policji za pośrednictwem naszego stowarzyszenia.

LISTA.pdf (vk.com)

04.02.2022r MOCNE !! Prośba do prezydenta o spotkanie oraz odpowiedź. Ewolucja świadomości w służbach mundurowych. Różnice między Polską a Kanadą. Konflikt zbrojny, w…

AMERICAN POTUS, TRUMP – rozwiąże nielegalny DEEP STATE?

16 – 18. 04. 2018r – Trybunał ITNJ – wolne w sprawie przemytu dzieci, Robert David Steele – Tł na PL – Yvonne Shamsan

06.04.2020r – Podziemna Wojna? TEN TROP MUSIMY ZBADAĆ. Raport część 1

06.04.2020r – Podziemna Wojna?  Raport część 2

06.04.2020r – Podziemna Wojna?  Raport część 3

09.04. 2020r Były szef Vodafone ujawnia plan  i niekorzystne dla Życia częstotliwości

Film jest materiałem edukacyjnym i dokumentalnym, porusza kwestie przedstawione również w książce „Invisible Rainbow. The History of Electricity and Life”, której premiera ma miejsce 9 kwietnia 2020 r. Porusza kwestie bioelektroniki, a szczególnie niekorzystnego działania pól elektromagnetycznych na żywe organizmy. Film niestety kasowany przez You Tube bez podania jasnej przyczyny.

10.04.2020r – Apel prawnuczki Prezydenta Eisenhowera, Laury Magdaleny Eisenhower, który wystosowała 10 kwietnia do Sił Ciemności, Cabal, Billa Gates’a i spółki.
Ludzkość mówi NIE! Dłużej nie możecie nas krzywdzić! Film poniżej z napisami PL 

13.04.2020r – Czy Donald Trump ogłosi ustąpienie ze stanowiska POTUS (President of the United States) nielegalnej organizacji American Corporation i ustanowi powrót do republiki wolnych ludzi? Czy ogłosi umorzenie wszystkich długów obywatelskich względem FED? Dzieje się bardzo dużo- rozmowa Sashy i Roberta Steele rzuca trochę światła na obecną sytuację.

10.05.2020r – Eugenika dla Ziemian na XXI wiek- Bill Gates i kontynuacja nazistowskich eksperymentów na Ludziach

16.05.2020r – Kerry Cassidy Raport 16 maja 2020- BILL GATES dołącza do DARPA

 10.06.2020r – „Possible” Goguen

„Possible” Goguen- Globalny Stan Wojenny!

15. 11.2020r – Międzynarodowy Trybunał Prawa Naturalnego: Ludobójstwo COVID, Oskarżony Trump, AI, Google i inni, 15-29 listopada 2020

03.02.2021r –W@tykan to s@tanizm. Yvonne Shamsan Kevin Annett – wywiad

06.04.2021r – +18 Raport  – Deborah Tavares -Krew, Kości, Cement i więcej

15.09.2021r – Raport, Wywiad Kerry Cassidy z Kim Goguen – cz. 1

15.09.2021r – Raport, Wywiad Kerry Cassidy z Kim Goguen – cz. 2

29.01.2022r – Burzliwy styczeń. Ziemia drży, wojsko się przemieszcza, dogmaty upadają a grzechy KK wychodzą na jaw – MOCNE VIDEO..

02.02.2022r 

”D.U.M.B.S” – CZY SETKI TAJNYCH MILTARNYCH KOMPLEKSÓW DLA ELIT NAPRAWDĘ ISTNIEJĄ ?

D.U.M.B.S – pewnie niewielu z Was wie, co oznacza ten akronim. Po rozszyfrowaniu to Deep Underground Military Bases, czyli Głębokie Podziemne Bazy Wojskowe. Cała historia ze spiskowymi teoriami wokół tego tematu zaczyna się w 1994 roku. Wtedy na scenę wchodzi Phil Schneider ze swoimi informacjami.

Phil Schneider

Prze kilkanaście lat pracował na rządowym kontrakcie jako geolog. Jego praca polegała na braniu udziału w konstruowaniu sieci podziemnych baz wojskowych na terenie USA. Był odpowiedzialny za przygotowywanie materiałów wybuchowych służących do tworzenia jam, sztucznych jaskiń pod budowę wojskowych kompleksów podziemnych.

Gdy zaczął w połowie lat dziewięćdziesiątych opowiadać o tym co wiedział, jego historie zawierały też bardziej dramatyczny wątek. Opowiadał on o układzie z 1954 roku, który rzekomo zawarł rząd Eisenhovera z Obcymi. Istoty pozaziemskie dzieliły się z nami swoją technologią w zamian za możliwość przeprowadzania eksperymentów na ludziach i krowach.

Układ został jednak pogwałcony, a jakże, przez obcych, którzy rozzuchwalili się w sowich eksperymentach i zaczęli porywać coraz większą ilość ludzi. W wyniku tego powstał konflikt, w którym zginęło wielu ludzi. Scheinder, rzekomo, brał udział w jednej z potyczek, gdy podczas konstrukcji bazy pod ziemią, przebili się do bunkra obcych i zostali przez nich zaatakowani.

Podobno obcy żyją na ziemi nawet od miliona lat. Do rewelacji Schneidera powoli dochodziły kolejne watki – NWO (New World Order – Nowy Porządek Świata), bombardowania baz obcych na Pacyfiku, sponsorowanym terroryzmie czy ekstrakcji egzotycznych pierwiastków i technologii z przechwyconych UFO. Przez kilkanaście miesięcy wygłaszał odczyty i przemawiał, jednak nigdy nie przedstawił żadnych dowodów na swoje tezy.

Nie wiadomo też, skąd naprawdę czerpał te informacje. Istnieje teoria, że był jednym z ogniw dezinformacji – pojawiało się mnóstwo „pracowników rządowych”, którzy ogłaszali podobne rewelacje i budowali wokół rządu i wojska aurę spisku i tajemnic. Schneider został znaleziony martwy w swoim domu w 1996 roku. Według części zwolenników został uciszony, bo głosił prawdę. Na pewno jednak jego śmierć przysłużyła się jego legendzie.

Bazy Wojskowe

Na istnienie ukrytych, podziemnych kompleksów są dowody. W maju 2015 zarząd lotniska i burmistrz Denver (drugie największe lotnisko świata) ogłosił stworzenie aerotropolis, czyli kompleksu biznesowo-mieszkalnego z lotniskiem jako centrum. Jak jednak twierdzą okoliczni mieszkańcy, lotnisko i jego okolice są placem ogromnej budowy już od lat dziewięćdziesiątych i na fakt istnienia podziemnego kompleksu wskazuje kilkanaście faktów.

Kwarantanny pomieszczeń piwnicznych lotnika, przyłączanie kolejnych działek do terenu lotniska wbrew planom miejskim, dziwne tunele i śluzy w VIPowskich częściach lotniska i kilka innych. Wszystkie możecie poznać czytając artykuł na portalu IntelliHub.com.

To jeden ze świeższych przykładów. Zapewne takich poszlakowych dowodów jest całe mnóstwo w dziesiątkach miejsc w USA i na całym świecie.  Rodzi to jednak w moim spojrzeniu pytanie – czy są jakiekolwiek dowody, że te miejsca, jeśli istnieją, mają związek z wojskiem, armią czy globalnymi planami dominacji czy oczekiwanego/planowanego kataklizmu?

Naoczni świadkowie twierdzą, że DUMBS mają od 10-30 mil szerokości, niektóre sięgają również do 4 mil wgłąb ziemi. Szacuje się, że istnieje ok. 140 DUMBS, baz które zaczęto budować już w latach 40-tych. Większość tuneli znajduje się pod bazami wojskowymi, wszystkie informacje na ich temat są ściśle tajne. To sprawia, że weryfikacja informacji na ich temat jest bardzo trudna, teoretycznie niemożliwe, jednak nawet w ich przypadku pewne informacje zdołały ujrzeć światło dzienne.

Informatorzy w rodzaju Jamesa Casbolta, Tima Weinera, Fletchera Prouty i Philipa Schneidera – wszyscy mówili publicznie o tych potężnych, podziemnych instalacjach, zlokalizowanych pod amerykańskimi bazami wojskowymi, lotniczymi, bazami marynarki, obozami FEMA, ośrodkami DHS, Strefą 51, placówką Northrop w Antelope Valley, oraz instalacjami Lockhead niedaleko Edwards w stanie Kalifornia.

Byli pracownicy donosili również, że te „podziemne miasta” posiadają tunele, w których poruszają się super-szybkie, wykorzystujące pole magnetyczne pociągi, poruszające się z prędkością nawet 1500 mil na godzinę (Zastanawiam się skąd oni mają taką technologię).

Norwegia, Turcja, Rosja, Izrael, Chiny, Iran – wszystkie te kraje przyznały otwarcie że posiadają podziemne miasta, dlaczego w Ameryce miałoby być inaczej? Różnica polega na tym, że nasz rząd chce utrzymywać ich istnienie w tajemnicy. Dlaczego? To jest dobre pytanie.

Philip Schneider, jeden z najsłynniejszych informatorów w tematyce DUMBS, wygłosił [ostatni] publiczny wykład na temat swoich odkryć w roku 1995. Pracował kiedyś dla rządu, jako inżynier uczestniczący w budowie tych podziemnych baz wojskowych.

Nie tylko ujawnił istnienie DUMBS, ale twierdził również, że znajdują się w nich kosmici, znani też jako Nefilim. Z powodu swoich wykładów, znalazł się na celowniku elit, i 17-tego stycznia 1996 roku znaleziono go martwego w jego mieszkaniu, ze struną fortepianową owiniętą wokół szyi. Ktoś nie chciał by dalej o tym mówił.

Poniżej fragment jego wystąpienia, cała prelekcja znajduje się tutaj:

(Proszę pamiętać że „obcy” o których mówi to Nefilim. Jakość nagrania jest słaba, wszystko nagrywano w 1995 r.)

Nie tylko Philip Schneider ujawniał informacje o UFO/Nefilim żyjących w tych bazach, był jeszcze pewien człowiek, były oficer armii kanadyjskiej, przedstawiający się jako „Timothy”, który wypowiedział się w tej kwestii. Timothy służył jako młodszy oficer Canadian Armed Forces, przy projekcie lotów aerokosmicznych, na terenie ściśle tajnej, podziemnej bazy wojskowej w kanadyjskim Cold Lake.

Pisał on:Nie zamierzam podawać swojego imienia i ryzykować więzieniem, ponieważ ujawniam tajemnice państwowe. Ponad 3000 ludzi zostało zamordowanych za ujawnianie prawdy o tym, co dzieje się w tych podziemnych bazach. W zasadzie, to jest wyrok śmierci

Wyjaśniał dalej, że sieć baz podziemnych ukrywa „nieludzkie formy życia”, które otwarcie dzielą się swoją „technologią obcych” z rządem USA (więcej na temat jego świadectwa tutaj).

James Casbolt, były agent MI6 pracujący przy „Czarnych Projektach” w Londynie (lata 1995-1999), był kolejnym świadkiem widzącym „żyjących obcych” w tych bazach. Twierdził że podziemne miasta są wielkości średnich rozmiarów miast na powierzchni (tutaj całe jego wystąpienie).

Jeśli zawierzyć świadectwom tych ludzi, fotografiom dokumentującym istnienie DUMBS, oraz biblijnym informacjom na temat Nefilim – sumując to wszystko, możemy wysnuć przypuszczenie, że Nefilim przebywają właśnie we wnętrzu takich baz. Wg Biblii Nefilim mogły przeżyć i działać również dzisiaj:

W owych czasach żyli na ziemi olbrzymi (hebr. Nefilim), również później, gdy synowie Boga przyszli do córek ludzkich, które powiły im dzieci, które były mocarzami
(Rodzaju 6:4)

Zwróćmy uwagę na słowa „również później”. To oznacza, że również po Potopie Nefilim najechali Ziemię. W czasach ostatecznych, jak możemy wywnioskować z zapisków biblijnych, prowadzić się będzie proceder zanieczyszczenia ludzkiego DNA i hybrydyzacji gatunków.

Z tego powodu widzimy wzrost świadectw dotyczących porwań/widzeń UFO/Nefilim. Bóg powiedział nam, że będzie w tych czasach jak za dni Noego (Mateusza 24:37). W dniach Noego nastąpiła inwazja Nefilim, tak samo będzie za naszego życia.

globalna.info

Niechlujstwo w badaniu aprobaty, poważne skutki uboczne: czy Pfizerowi się to podoba?

01.02.2022r

Wątpliwe okoliczności, które doprowadziły do ​​pochopnego zatwierdzenia szczepionki Covid-19 firmy Pfizer w USA, mogą przerodzić się w katastrofę finansową dla farmaceutycznego giganta, którego produkt od początku był fatalny.
Podczas opracowywania szczepionki informator Brook Jackson zgłosił już znaczną niezgodność ze zwykłymi standardami. Zostało to wykorzystane przez Ventavię, jedną z firm, której Pfizer zlecił przeprowadzenie badań klinicznych. Według Jacksona, między innymi, osoby testowane nie były monitorowane przez personel medyczny po podaniu szczepionki, chociaż jest to obowiązkowe.
Ponadto z uczestnikami badania, którzy zgłosili skutki uboczne, nie skontaktowano się niezwłocznie, próbki laboratoryjne zostały nieprawidłowo oznakowane, a szczepionka nie była przechowywana w zalecanej temperaturze. Jackson zgłosił te nadużycia zarówno firmie Pfizer, jak i amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) , która jest odpowiedzialna za zatwierdzenie szczepionki  , bez wysłuchania. Szczepionka firmy Pfizer została wprowadzona na rynek w pośpiechu
Od tego czasu oskarżenia te pozostają niepodważalne.  W tym kontekście BMJ British Medical Journal podniósł również poważne zarzuty wobec „weryfikatorów faktów” zatrudnionych przez  Facebooka , którzy zdyskredytowali artykuł w magazynie nieprawdziwymi twierdzeniami o rzekomych błędach, utrudniając tym samym jego rozpowszechnianie.
Biorąc to wszystko pod uwagę, nie dziwi fakt, że  FDA chciała utrzymać w  tajemnicy  proces i konsekwencje zatwierdzenia szczepionki do 2076r. Udostępnienie pierwszej części dokumentów zostało wymuszone jedynie amerykańską  ustawą o wolności informacji . To szybko ujawniło, że już w lutym 2021 r., wkrótce po rozpoczęciu kampanii szczepień, otrzymano 42.000 zgłoszeń łącznie około 160 000 skutkami ubocznymi w reakcji na szczepionkę. 1223 z nich było śmiertelnych. Większość osób dotkniętych chorobą to Amerykanie w wieku od 31 do 50 lat. W związku z tym niepokojące jest to, że Scott Davison, dyrektor generalny firmy ubezpieczeniowej  One America  w Minneapolis, powiedział podczas wirtualnej konferencji prasowej pod koniec zeszłego roku :  „Obecnie doświadczamy najwyższych wskaźników zgonów, jakie widzieliśmy w historii tej branży – nie tylko w OneAmerica”. Zgony obserwuje się w  „ogromnej, ogromnej liczbie ”, zwłaszcza wśród osób w wieku od 18 do 64 lat zatrudnionych przez towarzystwa grupowych ubezpieczeń na życie. „A to, co właśnie zaobserwowaliśmy w trzecim kwartale i co trwa do czwartego, to fakt, że śmiertelność jest o 40% wyższa niż przed pandemią. Aby dać wyobrażenie o tym, jak źle jest, katastrofa raz na 200 lat oznaczałaby 10% wzrost w stosunku do poziomów sprzed pandemii. Tak więc 40% jest po prostu oburzające” –  dodał kierownik . dr Robert Malone, którego badania położyły podwaliny pod technologię mRNA w szczepionkach, obawia się, że wzrost śmiertelności ma związek z kampanią szczepień Covid.
Groźba powodzi procesów sądowych
W zależności od tego, jak długo osobom odpowiedzialnym za politykę, w Pfizer i media, które propagandowo towarzyszą kampaniom szczepień, uda się ukryć te wydarzenia, firma może wkrótce stanąć w obliczu bezprecedensowej fali procesów sądowych. Plotka głosi  , że na londyńskich rynkach finansowych są już spekulacje na ten temat. W rzeczywistości ceny akcji gigantów farmaceutycznych stojących za szczepionkami mRNA sugerują, że inwestorzy stracili zaufanie do rzekomo bezpiecznych i skutecznych szczepionek.
Gdy firma Pfizer i odpowiednie władze świadomie lekceważą standardy naukowe, są winni całego szeregu naruszeń obowiązujących przepisów. Odnosi się to nie tylko do wymogów licencyjnych dotyczących szczepionek, ale także do przestępstwa polegającego na uszkodzeniu ciała lub uszkodzeniu ciała skutkującym śmiercią. Za to odpowiadałby wówczas Pfizer,a za UE także Biontech, który tutaj występował jako wnioskodawca o zatwierdzenie.

Nawiasem mówiąc, dokładne okoliczności umowy negocjowanej przez przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen z szefem Pfizera Albertem Bourla są nadal w dużej mierze niejasne , ponieważ UE, wbrew własnym wytycznym, odmawia ich pełnego ujawnienia.

raport